Ciołek, T. Matthew. 2016-present. A complete list of built and unbuilt architectural projects by Prof dr Gerard Ciołek (1909-1966) / Pełna lista zrealizowanych i niezrealizowanych projektów architektonicznych Prof dr Gerarda Ciołka (1909-1966). Canberra: www.ciolek.com - Asia Pacific Research Online.
http://www.ciolek.com/PEOPLE/ciolek-ga-list-of-projects.html

Work in progress - subject to changes
Tekst roboczy - może ulec niespodziewanym rewizjom i poprawkom

A Complete List of Built and Unbuilt Architectural Projects
by Prof dr Gerard Ciołek (1909-1966)

Pełna Lista Zrealizowanych i Niezrealizowanych Projektów Architektonicznych
Prof dr Gerarda Ciołka (1909-1966)

Wersja 2.4

Ciołek's coat of arms
[Page created: 21 Apr 2016. Penultimate update: 29 Jun 2022. Page last updated: 16 Sep 2023]

Edited by: Dr T. Matthew Ciolek (tmciolek@ciolek.com)

Google
 
Web ciolek.com
 


|| Biography of Gerard Ciołek || Publications by Gerard Ciołek || Projects by Gerard Ciołek ||

Source/Zródło informacji:
* Ciołek, T. Matthew. 2014-2018. Prof dr Gerard Ciołek (1909-1966): Kalendarium wydarzeń, życia i działalności - indeks wydarzeń.
Canberra: www.ciolek.com - Asia Pacific Research Online.
* Ciołek, Tadeusz Maciej. 2019. Gerard Ciołek i przyjaciele: Kalendarium życia i pracy 25 pasterzy krajobrazu i zabytków [Gerard Ciołek and friends: A timeline of life and work of 25 shepherds of landscape and monuments]. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Dwa tomy, razem 800 stron druku/ Two vols., total 800 pp. (a book in Polish).

Cyfry w kwadratowych nawiasach np. "[253]" identyfikują zródła użyte w Kalendarium 2014-2018.
Cyfry w kwadratowych nawiasach, z datą "2019" np. "[2019, s.405]" identyfikują stronice Kalendarium 2019.
Literki "tmc" w kwadratowych nawiasach oznaczają komentarze autora.
Statystyka opisowa projektów Gerarda Ciołka oraz Historia ewolucji niniejszego dokumentu są podane przy stopce niniejszej stronicy.

Lista projektów / A list of projects

  1936

 1. 1936, (?) lato - Gerard Ciołek prowadzi badania architektoniczne i przygotowuje plany budowlano/wykonawcze dla prac konserwatorskich [142] (przeprowadzonych z inicjatywy prezydenta Ignacego Mościckiego, według projektu Wilhelma Karola Henneberga [751]) nad 12-wiecznym romańskim kościołem św. Idziego [ang. St. Giles] w Inowłodzu, k. Tomaszowa Mazowieckiego [142]. Projekt jest zrealizowany w 1938 r. [751].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - BUDYNEK - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie kościoła p.w. św. Idziego w Inowłodzu, PL
  Ogólne geograficzne położenie kościoła p.w. św. Idziego w Inowłodzu, PL
  szer.=51.527427 dług.=20.2247091
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 2. 1936, (?) lato - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) a następnie plany budowlano/wykonawcze dla balustrady w prezbiterium [570] modernistycznego ko?cio?a garnizonowego p.w. św. Piotra i Pawła w Równem na Wołyniu (róg. ul. Dubieńskiej i Sobornej, 1930, proj. Witolda Eugeniusza Czeczotta, absolwenta WA PW 1929) [554].
  Tagi: ZREALIZOWANY - KREACJA - OBIEKT - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie kościoła p.�w�.� �w. Piotra i Pawła w Równem na Wołyniu, UA
  Ogólne geograficzne położenie kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Równem na Wołyniu , UA
  szer.=50.62314 dług.=26.2284
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 3. 1937

 4. 1937 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) a następnie plany budowlano/wykonawcze dla nowego ołtarza w gotyckim kościele z XIV i XV wieku we wsi Sierzchowy k. Rawy Mazowieckiej [142]. Oryginalny ołtarz główny w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego został zniszczony w trakcie działań wojennych w 1915 r, a odbudowany (zrealizowany) wg. planów Ciołka w 1939 r. [747]. Zrekonstruowany ołtarz jest architektoniczną oprawą dla motywu Ostatniej Wieczerzy rzezbionej w drzewie lipowym w 1939 r. przez rzezbiarzy [756] z Istebnej (Beskid Śląski, Podkarpacie) – Ludwika Konarzewskiego (seniora) (1885-1974) i Jana Wałacza (1884-1979) [tmc].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OBIEKT - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie kościoła p.�w�.� �P�r�z�e�m�i�e�n�i�e�n�i�a� �P�a�ńs�k�i�e�g�o we wsi Sierzchowy, PL
  Ogólne geograficzne położenie kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego we wsi Sierzchowy, PL
  szer.=51.6676459 dług.=20.3171008
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 5. 1937 (?) lato - Gerard Ciołek & Mieczysław Pręczkowski (1906-1944) przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) a następnie plany budowlano/wykonawcze dla konstrukcję ambony i organów dla XVI-wiecznego, obronnego renesansowego kościoła p.w. św. Rocha i św. Jana Chrzciciela w Brochowie k. Sochaczewa [142]. Kościół w Brochowie jest pamiętany jako miejsce chrztu Fryderyka Chopin'a [143]. Organy ufundowane przez Polonię amerykańską buduje w 1937 Zygmunt Kamiński z Warszawy [757 (1)(2)]. Project jest zrealizowany in 1938 [253].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OBIEKT - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie kościoła p.w. św. Rocha i św. Jana Chrzciciela w Brochowie, PL
  Ogólne geograficzne położenie kościoła p.w. św. Rocha i św. Jana Chrzciciela w Brochowie, PL
  szer.=52.3160397 dług.=20.2604762
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 6. 1937 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla zagospodarowania parku miejskiego (obszar 6 ha) na Górze Zamkowej [142][253], stromego wzgórza po wschodniej stronie Bzury w Sochaczewie, wzgórza ukoronowanego ruinami rozległych XII-wiecznych murów obronnych [144]. Zaproponowany projekt parku miejskiego pozostaje niezrealizowany [tmc].
  Ogólne geograficzne położenie Góry Zamkowej w Sochaczewie, PL szer.=52.2276713 dług.=20.2336461
  Tagi: NIEZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - OGRÓD - G.C. SOLO


 7. 1937 - Gerard Ciołek, w oparciu o materialy zebrane przez Zakład Architektury Polskiej (ZAP), PW prowadzi badania naukowe, projektuje i kreśli dużych rozmiarów mapę zasięgu architektury gotyckiej na wschodzie Europy. Mapa ukazuje, że wschodnie rubieże II Rzeczypospolitej [takie jakie były one w 1937 roku - tmc] pokrywają się z historyczną i geograficzną wschodnią granicą kultury łacińskiego Zachodu." [333, s.9-10] [269, s.145]. Projekt, przygotowany przez G.C. dla Pawilonu Polskiego na zorganizowaną w Paryżu Międzynarodową Wystawę nt. Sztuki i Techniki w Życiu Współczesnym (maj-listopad 1937) jest nagrodzony przez gospodarzy Wystawy Le Diplome d'Honneur [142].
  Tagi: DOKONANY - OPUS - BUDYNEK - G.C. SOLO

 8. 1938

 9. 1938, 1 czerwiec do 13 czerwca 1938 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) a następnie kreśli plany budowlano/wykonawcze dla konserwacji i częsciowej rekonstrukcji murów obronnych [492] (kubatura 1000 m3) cmentarza należącego do XVII w. obronnego barokowego kościoła sw. Wojciech i sw. Stanisław w Burzeninie k. Sieradza, Polska [142]. Projekt jest zrealizowany pod nadzorem G.C. w 1939 [253].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - STRUKTURA - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie kościelnego cmentarza w Burzeninie k. Sieradza, PL
  Ogólne geograficzne położenie kościelnego cmentarza w Burzeninie k. Sieradza, PL
  szer.=51.4592481 dług.=18.8317091
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 10. 1939

 11. 1939 - Gerard Ciołek & Kazimierz Wejchert wykonują projekt konkursowy (koncepcyjny) parku oraz przestrzeni sportowych i wystawienniczych dla terenu (obszar 150 ha) nazwanego "Łąki Tatary" w Lublinie. Projekt jest przygotowany na ogólnopolski konkurs architektoniczno-urbanistyczny nr. 111 zorganizowany przez Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (SARP) oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP). W kwietniu 1939 ich projekt konkurs zdobywa 4-te miejsce i nagrodę [142][253][526]. W tym samym konkurse 2-gie miejsce zajmuje projekt autorstwa Aliny Scholtz [207(1)].
  Tagi: NIEZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - ZIELENIEC - G.C. & ZESPÓŁ

 12. 1939 - Gerard Ciołek & Bohdan Guerquin przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) oraz plany budowlano/wykonawcze dla wnętrz "Gospody pod Murami", ul. Szeroki Dunaj 11, Stare Miasto, Warszawa, Polska [142]. Po 1945 miejsce zostało przemianowane na "Restaurację Rycerską" [tmc]. Projekt nadzorowany przez obydwu architektów jest zrealizowany w surowym stanie w 1939 r. [253].
  Tagi: ZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - BUDYNEK - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie
  Ogólne geograficzne położenie "Gospody pod Murami", Stare Miasto, Warszawa, PL
  szer.=52.2497923 dług.=21.0087736
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 13. 1939 - Jan Zachwatowicz & Gerard Ciołek przygotowują a projekt wstępny (koncepcyjny) dla zagospodarowania otoczenia Pałacu Ujazdowskiego w Warszawie [142]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - OGRÓD - G.C. & ZESPÓŁ

 14. 1941

 15. 1941 - Gerard Ciołek & Jan Zachwatowicz przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) dla adaptacji uszkodzonego we wrześniu 1939 pózno-barokowego (XVIII w.) Pałacu Lubomirskich, Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa na cele Giełdy Papierów Wartościowych (GWP) [142]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: NIEZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - BUDYNEK - G.C. & ZESPÓŁ

 16. 1942

 17. 1942 - Gerard Ciołek & Jan Zachwatowicz przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) dla ustalenia przyszłego rozwiazania parkowego w Zamościu, rozwiązania które uwzględnia XVIII-XIX w. wały and ceglane fortyfikacje dawnej Twierdzy Zamość [142]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - ZIELENIEC - G.C. & ZESPÓŁ

 18. 1942 - Gerard Ciołek projektuje i buduje (realizuje) (w 1943) średniej wielkości (ok. 1.5m x 1m) naścienną "Huculską" kapliczkę z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej na tle chmury 25 gwiazd wyrytych w otynkowaniu ściany [tmc]. Kapliczka ta jest wmurowana w północną ścianę domu przy ul. Łukasza Górnickiego 3, k. ul. Filtrowej, Ochota, Warszawa [126].
  Tagi: ZREALIZOWANY - KREACJA - OBIEKT - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie kapliczki przy ul. Łukasza Górnickiego 3, Ochota, Warszawa, PL
  Ogólne geograficzne położenie kapliczki przy ul. Łukasza Górnickiego 3, Ochota, Warszawa, PL
  szer.=52.2184659 dług.=20.9913267
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 19. 1943

 20. 1943 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla zagospodarowania przyszłego parku wypoczynkowego i sportowego (obszar 15 ha) w Aninie k. Warszawy-Praga Południe [142][253]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - ZIELENIEC - G.C. SOLO

 21. 1943 - Gerard Ciołek przeprowadza studia archiwalne dotyczące XVIIi w. parku (styl barokowy) oraz budowli ogrodowych przy Pałacu Królewskim w Wilanowie (obszar 40 ha) [665(6)]. Projekt ten jest ukończony w 1943 r. Na podstawie materiałów (rys. nr. 27 i RKP 746.Fol.) zbadanych w Archiwum wilanowskim G.C. opracowuje syntetyczny "Stan z ok. 1793, Planta generalna Pałacu z Ogrodem". Jest to plan sytuacji pałacu i parku pałacowego w skali 1:2500. W trzy lata pózniej, w 1946 r. planta ręki Ciołka jest wykreślona przez NN. Bubicz-Tor. Sporządzony materiał jest złożony w zbiorze rysunków pomiarowych Zakładu Architektury Polskiej i Historii Sztuki (ZAP), Wydział Architektury, PW [665(6)]. Prawdobodobnie lataem 1943 G. C. kończy projekt koncepcyjny rekonstrukcji przypałacowego parku w Wilanowie [570].
  Tagi: DOKONANY - OPUS - OGRÓD - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Wilanowie, PL
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Wilanowie, PL
  szer.=52.1651782 dług.=21.0883144
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 22. 1944

 23. 1944 - Gerard Ciołek & J. Pohoski [najprawdopodobniej Jan Pohoski Jr. (1925-1944), (ps. "Joachim", AK) - tmc][152] przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) dla zagospodarowania przyszłego nowego cmentarza (obszar 30 ha) w Warszawie. Cmentarz przewidziany jest na miejscu dawnego, XIX w. fortu Solipse (tj. Fortu V Włochy), ul. Ryżowa, Czechowice, Włochy-Piastów, Warszawa [142][253]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - ZIELENIEC - G.C. & ZESPÓŁ

 24. 1944 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla parterowego domu (kubatura 100 m3) Jana (Wojciecha) & Zuzanny Biskot, ul. Okrężna (?) 3 lub (?) 34, Komorów k. Pruszkowa [142][269]. Projekt jest zrealizowany w 1946 [253].
  Tagi: ZREALIZOWANY - KREACJA - BUDYNEK - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie budynku przy Okrężnej 34, w Komorowie, PL
  Ogólne geograficzne położenie budynku przy Okrężnej 34, w Komorowie, PL
  szer.=52.1387798 dług.=20.8150591
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 25. 1944 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla przyszłej hali targowej i terenów targowych planowanych dla miasteczka Wawer k. Warszawy [142]. Wgląd we współczesny plan miasta sugeruje, iż projekt miał być, najprawdopodobniej, usytuowany na terenie obecnego targu/jarmarku wyznaczonego ulicami Mieczysława Frenkla, Walcowniczą and Trocinową [tmc]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - KREACJA - STRUKTURA - G.C. SOLO

 26. 1944, 6 lub 7 sierpnia do 9 sierpnia - Na polecenie sztabu Komendy Okregu Warszawskiego AK Gerard Ciołek (ps. "Biała") i dowodzony przez niego "Kanałowy" zespół kartografów - Maria-Tadeusz Gancarczyk (ps. "Maryś"), Stanisław Kolendo, Kazimierz Wejchert (ps. "Kit") oraz Kazimierz Raczko (ps. "Karo") - na podstawie analizy planów budowlanych dla kanalizacji i wodociągów w Warszawie dostarczonych zespołowi przez por. Eugeniusza Przybysza (ps. "Kulwieć") przygotowują ścisle tajny plan operacyjny plan użycia sieci ok. 100-300 km podziemnych korytarzy na potrzeby łączności dowodzenia (tzw. sieć "niebieska") oraz taktyki/logistyki (tzw. sieć "czerwona") na terenie całego miasta [264, s.81][303]. Projekt ten, wsparty dokumentacją graficzną i zestawem praktycznych wskazówek i regulaminów, jest natychmiast wdrożony w życie (zrealizowany) 10 sierpnia [241, s.17].
  Tagi: DOKONANY - OPUS - STRUKTURA - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie słynnego kanałowego włazu na rogu ulicy Wareckiej i Nowego Światu, Śródmieście Pn., Warszawa, PL
  Ogólne geograficzne położenie słynnego kanałowego włazu na rogu ulicy Wareckiej i Nowego Światu, Śródmieście Pn., Warszawa, PL
  szer.=52.2355528 dług.=21.0179332
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 27. 1944, 10 sierpnia - Na polecenie sztabu Komendy Okregu Warszawskiego AK Gerard Ciołek (ps. "Biała") i dowodzony przez niego zespół kartografów - Maria-Tadeusz Gancarczyk (ps. "Maryś"), Stanisław Kolendo, Kazimierz Wejchert (ps. "Kit") oraz Kazimierz Raczko (ps. "Karo") - po analizie planów kanalizacji w Warszawie [264, s.81][303] opracowują opisową i graficzną dokumentację projektu wysadzenia w powietrze syfonu kanalizacyjnego biegnącego poniżej tunelu linii średnicowej (pod skrzyżowaniem il. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich). Celem opracowania było trwałe zakorkowanie niemieckich transportów kolejowych przez Wisłę. Projekt nie został zrealizowany, ze względu na opinię "szefa saperów Okręgu [825], że Warszawa zostanie szybko uwolniona od Niemców i zostaną przywrócone normalne warunki życia” [739,s.224].
  Tagi: NIEZREALIZOWANY - OPUS - STRUKTURA - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie syfonu kanalizacyjnego na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich, Śródmieście, Warszawa, PL
  Ogólne geograficzne położenie syfonu kanalizacyjnego na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich, Śródmieście, Warszawa, PL
  szer.= 52.229872 dług.= 21.011909
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 28. 1945

 29. 1945, lato lub jesień - Gerard Ciołek przygotowuje projekt budowlano/wykonawczy dla zagospodarowania "Polskiej" sekcji (obszar 4 ha) [142] cmentarza Vorwerker, Friedhofs Allee 120, Lubeka. Teren (tak zwana sekcja "D") leży w północno-wschodnim kwadrancie cmentarza. Sekcja zawiera ok. 250-300 grobów Polaków, mężczyzn i kobiet, którzy zmarli pracując jako przymusowi robotnicy w niemieckich fabrykach na terenie Lubeki. Oprócz grobów cywilnych sekcja "D" jest także miejscem pochówku polskich oficerów, byłych jeńców wojenych z odległego o ok. 500 m Oflagu X-C [Luebeck/Bad Schwartau], którzy od czasów wyzwolenia obozu w maju 1945 r. zmarli w Lubece z powodu chorób lub wypadków [151]. Projekt jest zrealizowany w 1946 r. [253].
  Tagi: ZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - ZIELENIEC - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie cmentarza Vorwerker, Lubeka, DE
  Ogólne geograficzne położenie cmentarza Vorwerker, Lubeka, DE
  szer.=53.892836 dług.=10.6601437
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 30. 1946

 31. 1946 - Gerard Ciołek przeprowadza studia naukowe do projektu wstępnego (koncepcyjnego) i przygotowuje projekt budowlano/wykonawczy dla rekonstrukcji i konserwacji XVII-XIX w. (styl barokowy & romantyczny) ogrodu (obszar 30 ha) oraz budowli ogrodowych przy Pałacu Czartoryskich w Puławach. Projekt ten jest ukończony (zrealizowany) w 1955 r. [142].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Puławach, PL
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Puławach, PL
  szer.=51.4105235 dług.=21.959001
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 32. 1946 - Gerard Ciołek & Leszek Dąbrowski przygotowują projekt budowlano/wykonawczy dla rekonstrukcji kościoła parafialnego (kubatura 2000 m3) i dzwonnicy [142] w Puławach. Projekt jest zrealizowany w 1948 [253]. Rekonstruowanym budynkiem jest dawna kaplica pałacowa książąt Czartoryskich, zaprojektowana i zbudowana 1800-1803 w stylu klasycystycznym przez Christan'a Aignera. Od roku 1919 kaplica slużyła jako kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Puławach. Została ona uszkodzona w 1939, odbudowana (zrealizowana) wg. planów Ciołka i Dąbrowskiego w 1948 i poddana w tym samym roku obrządkowi rekoncyliacji przez Kardinał Stefana Wyszyńskiego [tmc][256].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - BUDYNEK - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Puławach, PL
  Ogólne geograficzne położenie kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Puławach, PL
  szer.=51.4105235 dług.=21.959001
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 33. 1946 - Gerard Ciołek podejmuje studia naukowe nad historią i formą Ogrodu Saskiego (obszar 28 ha), Warszawa i przygotowuje projekt szkicowy (koncepcyjny) dla jego przyszłej rekonstrukcji i konserwacji [253][142]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO

 34. 1946 Nowa pozycja/new item
  Gerard Ciołek przeprowadza studia naukowe, przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) zagospodarowanier szerszego przestrzennego kontekstu pałacu i ogrodu w Wilanowie, łącznie z regulacją i kontynuacją rozwoju istniejącego założenia cmentarnego w kierunku północnym. Projekt ten nigdy nie został ukończony (zrealizowany) za życia jego autora. Dyskusje na temat częściowego wykorzystania urbanistycznych planów GC, podjęto na nowo ok. 1998 r.. $$$
  Tagi: NIEZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - STRUKTURA - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Wilanowie, PL
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Wilanowie, PL
  szer.=52.1651782 dług.=21.0883144
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2021.

 35. 1947

 36. 1947 - Gerard Ciołek przeprowadza studia naukowe, przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) oraz plany budowlano/wykonawcze dla rekonstrukcji i konserwacji XVIII-XIX w. parku (styl barokowy & romantyczny) (obszar 21 ha) przy Pałacu Radziwiłłów, Nieborów [253][142]. Projekt ten jest ukończony (zrealizowany) w 1952 r. [142].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Nieborowie, PL
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Nieborowie, PL
  szer.=52.0666235 dług.=21.0883144
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 37. 1947 - Gerard Ciołek przeprowadza studia naukowe, przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) oraz plany budowlano/wykonawcze dla rekonstrukcji oraz konserwacji XVII-XIX w. parku (styl barokowy & romantyczny) oraz budowli ogrodowych przy Pałacu Królewskim w Wilanowie (obszar 40 ha) i w Morysinie (obszar 42 ha) [253][142]. Projekt ten jest ukończony (zrealizowany) w 1955 r. [142][583, s. 228].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Wilanowie, PL
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Wilanowie, PL
  szer.=52.1651782 dług.=21.0883144
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 38. 1947 - Gerard Ciołek przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) dla przyszłej regulacji i powiększenia cmentarza w warszawskiej dzielnicy Wilanów u zbiegu ulic Wiertniczej i Wilanowskiej. Zaproponowany projekt cmentarza pozostaje niezrealizowany [457].
  Tagi: NIEZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - ZIELENIEC - G.C. SOLO

 39. 1947 - Gerard Ciołek prowadzi studia naukowe i przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla rekonstrukcji i konserwacji 9-kwaterowego ogrodu renesansowego w stylu włoskim w Balicach k. Krakowa [765, s.323]. Zaproponowany projekt ogrodu pozostaje niezrealizowany [tmc].
  Tagi: NIEZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO

 40. 1948

 41. 1948 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) oraz plany budowlano/wykonawcze dla rekonstrukcji i konserwacji parku miejskiego w Lubartowie (k. Lublina). Park ten (obszar 18 ha) jest ustanowiony na terenie zachowanego XVIII w. barokowego ogrodu przy dawnym Pałacu Sanguszków [253][142]. Projekt ten jest ukończony (zrealizowany) w latach 1948-1955 lub 1956 [253].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Lubartowie, PL
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Lubartowie, PL
  szer.=51.3413761 dług.=22.4149463
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 42. 1948 - Gerard Ciołek przeprowadza studia naukowe, przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) oraz plany budowlano/wykonawcze dla XVIII w. parku (styl romantyczny) (obszar 30 ha) oraz ogrodowych budowli w Arkadii, k. Nieborowa [253][142]. Projekt ten jest ukończony (zrealizowany) w 1955 r. [253].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Arkadii, PL
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Arkadii, PL
  szer.=52.0858947 dług.=20.013500
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 43. 1948 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla przebudowy tarasów parkowych w klasycystycznym parku w Natolinie, k. Warszawy [142]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - OGRÓD - G.C. SOLO

 44. 1948 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wykonawczy dla "prospektu" (duktu widokowego) na morze w drzewostanie Wzgórza Katedralnego, Frombork. Projekt ten jest zrealizowany w sierpniu 1948 r. [2019, s.405].
  Tagi: ZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - ZIELENIEC - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie zieleńców Wzgórza Katedralnego we Fromborku, PL
  Ogólne geograficzne położenie zieleńców Wzgórza Katedralnego we Fromborku, PL
  szer.= 54.357396, dług.= 19.681293
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2021.

 45. 1948 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt budowlano/wykonawczy dla tymczasowego zagospodarowania i napraw Ogrodu Uniwersyteckiego (obszar 15 ha) na skarpie za Pałacem Kazimierzowskim, Krakowskie Przedmiescie, Warszawa [253]. Projekt ten jest zrealizowany [142] w (?) 1948 r. [tmc].
  Tagi: ZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - OGRÓD - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie Ogrodu Uniwersyteckiego w Warszawie, PL
  Ogólne geograficzne położenie Ogrodu Uniwersyteckiego w Warszawie, PL
  szer.=52.2407496 dług.=21.0210125
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 46. 1948 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt budowlano/wykonawczy dla zieleńców Uniwersytetu Warszawskiego przed Pałacem Kazimierzowskim, Krakowskie Przedmiescie, Warszawa [570]. Projekt ten jest zrealizowany w 1948 r. [570].
  Tagi: ZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - ZIELENIEC - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne zieleńców Uniwersytetu w Warszawie, PL
  Ogólne geograficzne położenie zieleńców Uniwersytetu w Warszawie, PL
  szer.= 52.24033 dług.= 21.0185
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 47. 1948 do 1951 - Gerard Ciołek przeprowadza studia naukowe, przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) oraz plany budowlano/wykonawcze dla rekonstrukcji Nowej Oranżerii (zbud. w 1796 przez Szymona Bogumiła Zuga; częściowo rozebrana w latach 1870tych) w przypałacowym parku w Nieborowie. Projekt ten jest ukończony (zrealizowany) w latach 1950-1953 [812, s.290]
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - BUDYNEK - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Nieborowie, PL
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Nieborowie, PL
  szer.=52.0666235 dług.=21.0883144
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 48. 1949

 49. 1949 - Gerard Ciołek przeprowadza studia naukowe, przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) oraz plany budowlano/wykonawcze dla rekonstrukcji oraz konserwacji XVIII w. parku (obszar 12 ha) (styl barokowo-klasycystyczny) oraz budowli ogrodowych w Rogalinie [253]. Projekt jest zrealizowany w 1950 r. [253][142].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO
  Lokacja ogrodu w Rogalinie, PL.
  Ogólne geograficzne położenie zrealizowanego projektu dla ogrodu w Rogalinie, PL
  szer.=52.2345546 dług.=16.9275553
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 50. 1949 - Gerard Ciołek & Stanisław Bukowski przeprowadzają studia naukowe, przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) oraz plany budowlano/wykonawcze oraz prowadzą nadzór nad rekonstrukcją oraz konserwacją parku (obszar 25 ha) oraz budowli ogrodowych w Białystoku [253][142]. Najprawdopodobniej chodzi tu o zagospodarowanie terenów parku miejskiego (Plant) w Białymstoku (obszar 14,94 ha) i przyległego do nich XVIII w. barokowego pałacowego Parku Branickich (obszar ok. 9,7 ha) [tmc]. Projekt ten jest zrealizowany w 1955 r. [253].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Białymstoku, PL
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Białymstoku, PL
  szer.=53.1300763 dług.=23.1616505
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 51. 1949 - Gerard Ciołek razem z Janem "Olafem" Chmielewskim, Andrzejem/Jędrzejem Czarniakiem, Anną Górską i Jerzym Mokrzyńskim przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) oraz plany budowlano/wykonawcze dla Schroniska Wysokogórskiego (kubatura 3200 m3) w Dolinie Pięciu Stawów w Tatrach. [253][142]. Projekt jest zrealizowany w 1953 [253].
  Tagi: ZREALIZOWANY - KREACJA - BUDYNEK - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie schroniska w Dolinie Pięciu Stawów w Tatrach, PL
  Ogólne geograficzne położenie schroniska w Dolinie Pięciu Stawów w Tatrach, PL
  szer.=49.2135225 dług.=20.046507
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 52. 1949 - Gerard Ciołek & Stefan Żychoń przygotowują projekt budowlano/wykonawczy dla "zieleńców" (obszar 3 ha) przy Instytucie Metalurgii, ul. Karola Miarki 12-14 w Gliwicach [253][142]. Projekt jest zrealizowany w 1951 r. [253].
  Tagi: ZREALIZOWANY - KREACJA - ZIELENIEC - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie zieleńca przy Instytucie Metalurgii w Gliwicach, PL
  Ogólne geograficzne położenie zieleńca przy Instytucie Metalurgii w Gliwicach, PL
  szer.=50.2944678 dług.=18.6556478
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 53. 1949 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla dzielnicy mieszkaniowej i parku sportowego w dzielnicy Wieniawa, Lublin [142]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - KREACJA - ZIELENIEC - G.C. SOLO

 54. 1950

 55. 1950 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) i plany budowlano/wykonawcze dla zadrzewienia (obsadzenia drzewami) poboczy 42 km podhalańskiej drogi (tzw. "Zakopianki") na odcinku Chabówka-Zakopane [253]. Projekt ten jest zrealizowany w póznym 1955 r. lub wczesnym 1956 r. [253][142].
  Tagi: ZREALIZOWANY - KREACJA - KRAJOBRAZ - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie drogi Chabówka-Nowy Targ-Zakopane, PL
  Ogólne geograficzne położenie drogi Chabówka-Nowy Targ-Zakopane, PL
  szer.=49.5587484 dług.=19.9402488
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 56. 1950 - Gerard Ciołek przeprowadza studia naukowe oraz przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla rekonstrukcji i konserwacji ogrodu (obszar 1.5 ha) należącego do Pałacu Raczyńskich (znanego również jako Pałac Krasińskich lub Pałac Czapskich), służącym jako siedziba Akademii Sztuk Pięknych, ul. Krakowskie Przedmieście, Warszawa [253]. Budynek Akademii Sztuk Pięknych, ul. Krakowskie Przedmieście, Warszawa [142], który był całkowicie zniszczony w 1939 r. jest odbudowany w latach 1948-1959 wg. planów przygotowanych przez Stanisława Brukalskiego [tmc]. Natomiast proponowany przez G.C. projekt rekonstrukcji ogrodu pozostaje niezrealizowany [253].
  Tagi: NIEZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO

 57. 1950 - Gerard Ciołek & Włodzimierz Seneta przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) dla zagospodarowania Parku Miejskiego - oryginalnie zaprojektowanego przez Waleriana Kronenberga (1859-1934) - a przeznaczonego obecnie obecnie na teren Miejskiego Ogrodu Zoologicznego i Ogrodu Botanicznego (obszar 25 ha) w Zamościu [253]. Zaproponowany projekt parku pozostaje niezrealizowany [253][142].
  Tagi: NIEZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - ZIELENIEC - G.C. & ZESPÓŁ

 58. 1950 - Gerard Ciołek & Leon Marek Suzin przygotowują plany budowlano/wykonawcze dla rekonstrukcji XVII do XX w. aspektów barokowego, rokokowego, krajobrazowego, modernistycznego, współczesnego ogrodu (obszar 5 ha) usyytuowanego na tyłach Prezydium Rady Ministrów (obecnie Pałac Prezydencki), ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie [253]. Projekt jest częściowo zrealizowany w 1952 r. [253].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu, Pałac Prezydencki w Warszawie, PL
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu, Pałac Prezydencki w Warszawie, PL
  szer.=52.2437713 dług.=21.0175128
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 59. 1950 - Gerard Ciołek & Stanisław Miłoszewski przygotowują projekt [769 (1), s.48][770, s.179] wstępny (koncepcyjny) rekonstrukcji i konserwacji ogrodu przypałacowego w Otwocku Wielkim (k. Warszawy). Park ten jest ustanowiony na terenie zachowanego XVII i XVIII w. barokowego ogrodu w stylu francuskim [769(2)] przy dawnym Pałacu Bielińskich a pózniej Jezierskich [769 (2)(3)]. Projekt ten jest ukończony (zrealizowany) w latach 1970tych [769 (3)].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Otwocku Wielkim, PL
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Otwocku Wielkim, PL
  szer.=52.040975 dług.=21.244833
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 60. 1950 - Gerard Ciołek oraz Stanisław Miłoszewski przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) oraz plany budowlano/wykonawcze do korektury stosunków wodnych w Arkadii k. Nieborowa co umożliwia wykonanie funkcjonalnej rekonstrukcji Akweduktu z Kaskadą. Projekt ten jest ukończony (zrealizowany) w 1952 r. [812, s.290]
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - STRUKTURA - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Arkadii, PL
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Arkadii, PL
  szer.=52.0858947 dług.=20.013500
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 61. 1950 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt budowlano/wykonawczy dla XIX w. budynku gajówki (z drewnianych bali na kamiennej podmurówce, 1846, projekt Franciszka Marii Lanciego) w Morysinie [570][552,s.62]. Projekt ten jest zrealizowany w 1950 r. [570].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - BUDYNEK - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne gajówki Lanciego w Morysinie, PL
  Ogólne geograficzne położenie gajówki Lanciego w Morysinie, PL
  szer.=52.17204 dług.=21.0997
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 62. 1950 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt budowlano/wykonawczy dla rekonstrukcji barokowego tarasu i fontanny przy pałacu w Wilanowie [570] Projekt ten jest zrealizowany w 1950 r. [570].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - STRUKTURA - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne tarasu i fontanny przy pałacu w Wilanowie, PL
  Ogólne geograficzne tarasu i fontanny przy pałacu w Wilanowie, PL
  szer.=52.165182 dług.=21.09151
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 63. 1951

 64. 1951 - Gerard Ciołek przygotowuje plany budowlano/wykonawcze dla XVIII w. Chinskiej Altany (zwanej też Domkiem Chińskim) (kubatura 300 m3) w ogrodzie Czartoryskich w Puławach [253]. Projekt jest częściowo zrealizowany w 1953 r. [253].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OBIEKT - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie Chinskiej Altany w pałacowym ogrodzie w Puławach, PL
  Ogólne geograficzne położenie Chinskiej Altany w pałacowym ogrodzie w Puławach, PL
  szer.=51.4122767 dług.=21.9568333
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 65. 1951 - Gerard Ciołek przygotowuje plany budowlano/wykonawcze dla ogrodzenia XX w. ogrodu (obszar 5 ha) przy Prezydium Rady Ministrów (obecnie Pałac Prezydencki), ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie [142]. Projekt jest zrealizowany w 1951 r. [tmc].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - STRUKTURA - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu, Pałac Prezydencki w Warszawie, PL
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu, Pałac Prezydencki w Warszawie, PL
  szer.=52.2437713 dług.=21.0175128
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 66. 1951 - Gerard Ciołek przeprowadza studia naukowe i przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla rekonstrukcji zniszczonego w 1939 r. XVIII w. budynku Pałacu Prymasowskiego, ul. Senatorska 13/15 w Warszawie [142]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - REKONSTRUKCJA - BUDYNEK - G.C. SOLO

 67. 1951 do 1952 - Gerard Ciołek oraz Stanisław Miłoszewski przeprowadzają studia naukowe, przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) oraz plany budowlano/wykonawcze do rekonstrukcji Akweduktu (projekt Henryka Ittara z 1800 roku) w Arkadii k. Nieborowa. Projekt ten jest ukończony (zrealizowany) w 1952 r. [812, s.290].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - STRUKTURA - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Arkadii, PL
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Arkadii, PL
  szer.=52.0858947 dług.=20.013500
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 68. 1952

 69. 1952 - Gerard Ciołek przeprowadza studia naukowe, przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) oraz plany budowlano/wykonawcze dla rekonstrukcji i konserwacji XVIII w. barokowego parku (obszar 1.5 ha) przy Pałacu w Jabłonnie, k. Warszawy [142]. Praca nad realizacją projektu trwa do ok. 1955 r. [142].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Jabłonnej, PL
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Jabłonnej, PL
  szer.=52.3747259 dług.=20.9119417
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 70. 1952 - Gerard Ciołek & Stanisław Miłoszewski przygotowują projekt budowlano/wykonawczy dla zagospodarowania ogrodu szkolnego w Milanówku, k. Warszawy [253][142]. Najprawdopodobniej chodzi tu o szkołę (obecnie Zespół Szkół Gminnych nr 1 im. ks. Piotra Skargi) usytuowaną na rogu ulicy Królewskiej 69 i ul. Szkolnej [tmc]. Projekt jest częściowo zrealizowany w 1953 r. [253].
  Tagi: ZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - ZIELENIEC - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie ogrodu szkolnego w Milanówku, k. Warszawy, PL
  Ogólne geograficzne położenie ogrodu szkolnego w Milanówku, k. Warszawy, PL
  szer.=52.1216202 dług.=20.6805913
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 71. 1952 - Gerard Ciołek przeprowadza studia naukowe, przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla rekonstrukcji i konserwacji tarasów w Ogrodzie Uniwersyteckim (obszar 15 ha), Krakowskie Przedmiescie, Warszawa [253][142]. Zaproponowany projekt tarasów pozostaje niezrealizowany [253].
  Tagi: NIEZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO

 72. 1952 - Gerard Ciołek oraz Jan Witkiewicz-Koszczyc, Bruno Zborowski i Kazimierz Saski biorą udział w "ograniczonym konkursie" architektonicznym (?) SARP i przygotowują projekt konkursowy (koncepcyjny) na zagospodarowanie Placu Centralnego w Warszawie. Przedstawiona praca nie zdobywa projektantom żadnej nagrody ani wzmianki [253][142]
  Tagi: NIEZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - STRUKTURA - G.C. & ZESPÓŁ

 73. 1953

 74. 1953 - Gerard Ciołek & Stanisław Kolendo przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) oraz plany budowlano/wykonawcze dla Gospody Turystycznej (kubatura 506 m3) w Żelazowej Woli, k. Warszawy [253]. Prawdopodobnie jest to budynek dzisiejszej Restauracji "Przepis na kompot ..." [tmc]. Projekt jest częściowo zrealizowany w latach 1955-1956 [253][142][318, s.54].
  Tagi: ZREALIZOWANY - KREACJA - BUDYNEK- G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie Gospody Turystycznej w Żelazowej Woli, PL
  Ogólne geograficzne położenie Gospody Turystycznej w Żelazowej Woli, PL
  szer.=52.2582996 dług.=20.3092246
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 75. 1953, wiosna - Gerard Ciołek oraz Alfred Majewski i Zbigniew Wzorek biorą udział w "ograniczonym konkursie" architektonicznym SARP nr. 195 i przygotowują projekt konkursowy (koncepcyjny) na zagospodarowanie otoczenia Zamku Wawelskiego w Krakowie [253][142]. Przedstawiona praca zdobywa projektantom 1sze Wyróżnienie [253].
  Tagi: NIEZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - STRUKTURA - G.C. & ZESPÓŁ

 76. 1953 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt budowlano/wykonawczy dla zadrzewienia 6 ha terenu przylegającego do Schroniska Górskiego (budynek projektu Anny Górskiej z 1951r. - tmc) w Dolinie Chochołowskiej, Zakopane [253]. Realizacja projektu zaczęła się w 1953 r. [253].
  Tagi: ZREALIZOWANY - KREACJA - KRAJOBRAZ - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie zadrzewionego terenu przy schronisku w Dolinie Chochołowskiej, Tatry, PL
  Ogólne geograficzne położenie zadrzewionego terenu przy schronisku w Dolinie Chochołowskiej, Tatry, PL
  szer.=49.2362716 dług.=19.7871132
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 77. 1953 - Gerard Ciołek kończy pracę nad studium kompleksu zapór wodnych na Dunajcu z punktu widzenia ochrony zabytków i krajobrazu (teksty opisowe, mapy, fotografie i fotomontaze). Maszynopis ?? str. Archiwum tajne Min. Kult. i Sztuki oraz Min. Energetyki [21]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: DOKONANY - OPUS - KRAJOBRAZ - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie Doliny Dunajca, Pieniny, PL
  Ogólne geograficzne położenie Doliny Dunajca, Pieniny, PL
  szer.=49.4247696 dług.=20.3164945,
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 78. 1954

 79. 1954, sierpień - Gerard Ciołek odwiedza żonę Reginę i dzieci którzy są wakacyjnymi gośćmi rodziny Karpielów w domu przy Drodze do Daniela 3, Małe Żywczańskie, Zakopane. W czasie tego kilkudniowego pobytu G.C. projektuje i konstruuje (za pomocą narzędzi stolarskich użyczonych przez Stanisława Karpiela) małą (ok. 40x60 cm) drewnianą (świerk) przydrożną kapliczkę w stylu "zakopiańskim:. Konstrukcja przypomina ozdobny portyk wiodący do kościółka. Jej spadzisty dach zrobiony jest z przyciosanych gontów, a całość jest zamontowana na zasmołowanym świerkowym słupie wysokości ok. 120 cm. W tej kapliczce znajduje schronienie mały malunek na szkle ukazujący Madonnę z Dzieciątkiem. Ikona "napisana" na szkle jest pędzla jednej z wiodących zakopiańskich malarek [być może była to Helena Roj Kozłowska (1899-1955) - tmc]. Po transporcie do Warszawy (w przedziale pociągu, pózniej taksówką), kapliczka stanęła u głowy powązkowskiego grobu (kwatera #93-IV-9) Krzysztofa C. (1940-1953). Stała ona sobie spokojnie i szczęsliwie przez następne 2 lata, do znaczy do czasu jej zniszczenia przez nieznanego wandala - obrazek malowany na szkle został wyrwany z wnętrza kapliczki i potłuczony na kawałki, a całość struktury uległa próbie podpalenia. W parę tygodni pózniej G.C. i R.C. organizują demontaż i wyrzucenie zrujnowanej kapliczki na cmentarny śmietnik [1(1)(3)].
  Tagi: ZREALIZOWANY - KREACJA - OBIEKT - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie kapliczki przy grobie #93-IV-9 na Starych Powązkach, Warszawa, PL
  Ogólne geograficzne położenie kapliczki przy grobie #93-IV-9 na Starych Powązkach, Warszawa, PL
  szer.=52.252640 dług.=20.967610
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 80. 1954 - Gerard Ciołek & Stanisław Kolendo przygotowują projekt budowlano/wykonawczy dla adaptacji dawnego klasztoru Kamedułów [257] do celu nauczania i badań prowadzonych przez Akademia Nauk Katolickich [w 1954 r była to katolicka Akademia Teologii Katolickiej (ATK) oraz ewangelicko-prawosławna Chrześcijańska Akademia Teologiczna (ChAT). Obecnie jest to Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) - tmc], Lasek Bielański, Bielany, k. Warszawy. Prace nad adaptacją budynku do nowych celów wymagała zaprojektowanie i urządzenie 10,000 m3 przestrzeni zarówno użytkowych jak i gospodarczych [253]. Projekt był w realizacji w 1955 r. [253].
  Tagi: ZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - BUDYNEK - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie dawnego klasztoru Kamedułów na Bielanach, k. Warszawy, PL
  Ogólne geograficzne położenie dawnego klasztoru Kamedułów na Bielanach, k. Warszawy, PL
  szer.=52.295895 dług.=20.9600425
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 81. 1954 - Gerard Ciołek & Stanisław Kolendo przygotowują projekt budowlano/wykonawczy dla zagospodarowania terenów zielonych na obszarze dawnego klasztoru Kamedułów [257] zamienionego na Akademię Nauk Katolickich w Lasku Bielańskim, Bielany, k. Warszawy [142]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: ZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - ZIELENIEC - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie zieleńca przy dawnym klasztorze Kamedułów, Bielany, k. Warszawy, PL, PL
  Ogólne geograficzne położenie zieleńca przy dawnym klasztorze Kamedułów, Bielany, k. Warszawy, PL
  szer.=52.295895 dług.=20.9600425
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 82. 1954 - Gerard Ciołek, Wojciech Onitsch oraz W. [(?) Wojciech, (?) Witold, (?) Wlodzimierz - tmc] Wasilewski przygotowują projekt budowlano/wykonawczy dla celów położonego między dwoma jeziorami terenów kampusa akademickiego [70 ha] Wyższej Szkoły Rolniczej (WSR) w Kortowie, Olsztyn. WSR zostało następnie nazwane Akademią Rolniczo-Techniczną (ART) w Olsztynie, a obecnie (od 1999) Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim [253]. Prace budowlane nad realizacją projektu kampusa campus zaczynają się w 1955 [253] [318, s.53].
  Tagi: ZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - ZIELENIEC - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie zieleńca przy Wyższej Szkole Rolniczej (WSR) w Olsztynie, PL
  Ogólne geograficzne położenie zieleńca przy Wyższej Szkole Rolniczej (WSR) w Olsztynie, PL
  szer.=53.760188 dług.=20.4586194
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 83. 1954 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt budowlano/wykonawczy dla celów zazielenienia i obsadzenia drzewami Placu Obrońców Stalingradu (dawniej Plac Bazarowy; obecnie, Plac Wolności) w Kielcach [142].
  Tagi: ZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - ZIELENIEC - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie zieleńca przy Placu Obrońców Stalingradu w Kielcach, PL
  Ogólne geograficzne położenie zieleńca przy Placu Obrońców Stalingradu w Kielcach, PL
  szer.=50.8677715 dług.=20.6335621
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.
 84. 1954 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt budowlano/wykonawczy dla stworzenia "zielenców" przyleglych do Instytutu Elektrotechniki, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28 w Międzylesiu k. Warszawy [142][318, 53]. Brakuje informacji na temat daty realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: ZREALIZOWANY - KREACJA - ZIELENIEC - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie zieleńca przy Instytucie Elektrotechniki w Miedzylesiu, PL
  Ogólne geograficzne położenie zieleńca przy Instytucie Elektrotechniki w Miedzylesiu, PL
  szer.=52.2079754 dług.=21.1760641
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 85. 1954 - Gerard Ciołek & Stanisław Miłoszewski plany budowlano/wykonawcze dla przyszłego parku który by otaczał Muzeum Kultur Ludowych w Młocinach, k. Warszawy [142]. Muzeum, które w latach 1950-tych było usytuowane w XVIII w. Pałacu B¨hla, ul. Muzealna, Młociny obecnie nazywa się "Państwowe Muzeum Etnograficzne" i od lat 1970tych ma swoją siedzibę przy ul. Kredytowa 1 w Warszawie. Zaproponowany projekt parku pozostaje niezrealizowany [tmc].
  Tagi: NIEZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - OGRÓD - G.C. & ZESPÓŁ

 86. 1955

 87. 1955 - Gerard Ciołek prowadzi studia naukowe i przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla rekonstrukcji i konserwacji XVIII w. parku (obszar 56 ha) przy dawnym letnim Pałacu Branickich w Choroszczy k. Białegostoku [148][318, s.53]. W roku 1956 ruiny pałacu wraz z poważnie zdewastowanym w XIX w parkiem są wpisane do rejestru zabytków [746]. Prace nad projektem odbudowy parku w Choroszczy są kontynuowane przez G.C. aż do jesieni 1965 roku [573]. W 1973 roku Pałac został odbudowany (zrealizowany) i przeznaczony na Muzeum Wnętrz Pałacowych, zaś w parku w latach 1970tych zakończono projekt konserwacji i rekonstrukcji systemu wodnego [746].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Choroszczy, PL
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Choroszczy, PL
  szer.=53.1561274 dług.=23.0193503
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 88. 1955 - Gerard Ciołek & Wojciech Onitsch przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) i budowlano/wykonawczy dla rozbudowy istniejącego schroniska na Kalatówkach (zbud. 1938 z inicjatywy Tatrzańskiego Towarzystwa Narciarzy (TTN), Zakopane oraz dla zagospodarowania przestrzennego jego otoczenia [318, s.53]. Zaproponowany projekt rozbudowy pozostaje niezrealizowany [tmc].
  Tagi: NIEZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - BUDYNEK - G.C. & ZESPÓŁ

 89. 1955 - Gerard Ciołek, Wojciech Onitsch i Tadeusz Lamprecht przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) dla parku sportowego należącego do stowarzyszenia "Start" w Kielcach [318, s.53]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - KREACJA - ZIELENIEC - G.C. & ZESPÓŁ

 90. 1956

 91. 1956 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla zagospodarowania otoczenia Zamku w Lublinie [318, s.53]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - ZIELENIEC - G.C. SOLO

 92. 1956 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla terenów zielonych przy fabryce przędzy szklanej w Gorlicach k. Nowego Sącza [318, s.54]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - KREACJA - ZIELENIEC - G.C. SOLO

 93. 1956 - Gerard Ciołek przygotowuje studium terenów zielonych w planie ogólnym Zakopanego [318, s.54]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - ZIELENIEC - G.C. SOLO

 94. 1957

 95. 1957 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt budowlano/wykonawczy dla zadrzewienia ul. Krupówki w Zakopanem i prowadzi nadzór nad jego realizacją [318, s.54]. Projekt jest zrealizowany w 1957 r. [tmc].
  Tagi: ZREALIZOWANY - KREACJA - ZIELENIEC - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie ul. Krupówki w Zakopanem, PL
  Ogólne geograficzne położenie ul. Krupówki w Zakopanem, PL
  szer.=49.2939336 dług.=19.9535114
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 96. 1958

 97. 1958 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla zagospodarowania Ośrodka Turystycznego Kamienny Potok, k. Sopotu [21][142][318, s.54]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - KREACJA - ZIELENIEC - G.C. SOLO

 98. 1958 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla Parku Etnograficznego dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu [575]. Projekt jest przygotowany w ścisłej konsultacji z pomysłodawcą toruńskiego skansenu, dyrektorem Muzeum, Marią Znamierowską-Prüfferową. Planowany skansen "miał powstać na zapleczu Muzeum na obszarze 2,5 ha. Projekt ten przewidywał dla skansenu założenia "parkowe"; w którym miały być osadzone kompletne zagrody "z różnych regionów Polski północnej." Jednakowoż pózniejsze "[o]graniczenie obszaru przyszłego skansenu powodowało redukcję realizowanego w latach 1964-1974 programu merytorycznego." [575]. Projekt jest zrealizowany częściowo, [na zmniejszonym do 1,2 ha obszarze - tmc], w latach 1964-1974 [575].
  Tagi: ZREALIZOWANY - KREACJA - ZIELENIEC - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie skansenu w Toruniu, PL
  Ogólne geograficzne położenie skansenu w Toruniu, PL
  szer.=53.014692275 dług.=18.6041911
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 99. 1958 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) i budowlano/wykonawczy dla rekonstrukcji XVIII-XIX w. ogrodu dworskiego (styl barokowy) Konopków w Modlnicy k. Krakowa [318, s.54][755(1)]. Projekt jest zrealizowany w latach 1960tych [755(2)].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie dworskiego ogrodu w Modlnicy, PL
  Ogólne geograficzne położenie dworskiego ogrodu w Modlnicy, PL
  szer.=50.130993 dług.=19.8630939
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 100. 1958 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla rekonstrukcji i konserwacji XVII w. ogrodu zamkowego w Baranowie k. Sandomierza [318, s.54]. Projekt jest zrealizowany w latach (?) 1959-1967 [tmc].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie zamkowego ogrodu w Baranowie Sandomierskim, PL
  Ogólne geograficzne położenie zamkowego ogrodu w Baranowie Sandomierskim, PL
  szer.=50.5017994 dług.=21.5356324
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 101. 1958-1959 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) i budowlano/wykonawczy dla zagospodarowania otoczenia (obszar 16 ha) XVII w. zamku w Baranowie k. Sandomierza [318, s.54]. Projekt jest zrealizowany (choć selektywnie, np. nie założono m.in. proponowanych przez G.C. trzech stawów w najbliższym otoczeniu zamku [752]) w latach (?) 1959-1967 [tmc].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie otoczenia zamku w Baranowie Sandomierskim, PL
  Ogólne geograficzne położenie otoczenia zamku w Baranowie Sandomierskim, PL
  szer.=50.5017994 dług.=21.5356324
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 102. 1958-1959 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla rekonstrukcji i konserwacji XVII-XVIII w. ogrodu zamkowego (oryginalnie styl barokowy) Radziwiłłów w Białej Podlaskiej [318, s.54]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc]. Zupelnie odmienny program rewitalizacji tego parku (zwanego Parkiem Radziwiłłowskim) w stylu krajobrazowym odbywa się w latach 2012-2013 [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO

 103. 1958 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla zagospodarowania terenów zielonych przy Sądeckich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywniczego w Starym Sączu [318, s.54]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - KREACJA - ZIELENIEC - G.C. SOLO

 104. 1958-1959 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla Parku Etnograficznego w Kuznicach (obszar ok. 14 ha), Zakopane [318, s.54][583, s.230]. Zaproponowany projekt skansenu pozostaje niezrealizowany [142].
  Tagi: NIEZREALIZOWANY - KREACJA - ZIELENIEC - G.C. SOLO

 105. 1959

 106. 1959 - Gerard Ciołek & Stanisław Miłoszewski przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) i budowlano/wykonawczy dla rekonstrukcji XIX w. ogrodu zamkowego (obszar 6 ha) w Międzyrzeczu k. Gorzowa Wielkopolskiego [318, s.54] Projekt został zrealizowany [771, s.107]..

 107. Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie ogrodu zamkowego w Międzyrzeczu, PL
  Ogólne geograficzne położenie ogrodu zamkowego w Międzyrzeczu, PL
  szer.=52.4450947 dług.= 15.5701728 ,15.5701728
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 108. 1959 lub nieco pózniej - Gerard Ciołek [i najprawdopodobniej & Stanisław Miłoszewski] przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) dla Parku Etnograficznego w Międzyrzeczu k. Gorzowa Wielkopolskiego [769, s.48]. Zaproponowany projekt skansenu pozostaje niezrealizowany [771, s.107,110].
  Tagi: NIEZREALIZOWANY - KREACJA - ZIELENIEC - G.C. & ZESPÓŁ

 109. 1959 - Gerard Ciołek & Stanisław Miłoszewski przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) dla XIX w. podworskiego ogrodu miejskiego (styl krajobrazowy) w Rożnówce k. Biłgoraja [318, s.54]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - OGRÓD - G.C. & ZESPÓŁ

 110. 1959 - Gerard Ciołek & Stanisław Miłoszewski przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) dla podworskiego ogrodu szkolnego w Bęćkowie k. Szczuczyna i Grajewa [318, s.54]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - ZIELENIEC - G.C. & ZESPÓŁ

 111. 1959 - Gerard Ciołek przeprowadza studia naukowe i przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla rekonstrukcji XVIII-XIX w. ogrodu (styl krajobrazowy wraz częścią kwaterową - ogrody kwiatowe, warzywne i sad) przy XIX w. dworze Dzieduszyckich, a pózniej Mieroszowskich w Radziszowie k. Krakowa (obszar ok. 8 ha) [759]. Zaproponowany projekt podworskiego ogrodu pozostaje niezrealizowany [759].
  Tagi: NIEZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO

 112. 1959-1960 - Gerard Ciołek, Andrzej Domański, Wanda Pencakowska i Hanna Haber kończą pracę nad studium zagospodarowania przestrzennego i turystycznego dla Pienińskiego Parku Narodowego." [119][318, s.54]. Projekt zagospodarowania jest przygotowywany w Katedrze Planowania Przestrzennego Politechniki Krakowskiej [119]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: DOKONANY - OPUS - KRAJOBRAZ - G.C. & ZESPÓŁ

 113. 1960

 114. 1960 - Gerard Ciołek & Stanisław Miłoszewski przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) dla rekonstrukcji i konserwacji ogrodu dworskiego (obszar ok. 12 ha) w Świerznie k. Kamienia Pomorskiego [104, s.47]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc]. Nota bene: Łuczyńska-Bruzda w swej monografii z 1989 r. [318, s.55] niepoprawnie datuje ten projekt na 1961 [tmc]
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. & ZESPÓŁ

 115. 1960 - Gerard Ciołek & Stanisław Miłoszewski przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) i budowlano/wykonawczy dla rekonstrukcji XVIII-XIX w. parku (obszar prawie 20 ha) przy Pałacu Zamoyskich w Kozłówce k. Lubartowa [318, s.54]. "Przyjęty przez nich kierunek zakładał odtworzenie najstarszego układu ogrodowego, z jednoczesnym zachowaniem neobarokowych elementów z przełomu XIX i XX wieku." [748]. Projekt rekonstrukcji parku jest wspaniale zrealizowany w latach 1970tych-1980tych przez Annę Obrębkę i Henryka Skrzypca [748].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Kozłówce, PL
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Kozłówce, PL
  szer.=51.4595827 dług.=22.4872796
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 116. 1960 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla rekonstrukcji i konserwacji XVIII-XIX w. ogrodu (obszar ok. 14 ha) przy zamku Krasickich i Sapiehów w Krasiczynie k. Przemyśla [318, s.54]. Projekt jest zrealizowany w latach (?) 1963-1973 [753].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie zamkowego ogrodu w Krasiczynie, PL
  Ogólne geograficzne położenie zamkowego ogrodu w Krasiczynie, PL
  szer.=49.776365 dług.=22.6473079
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 117. 1960 - Gerard Ciołek, Stefan Żychoń i Wanda Genga przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) dla kampingu w Zakopanem [318, s.54][583, s.230]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc]. Najprawdopodobniej chodzi tu projekt który jest zrealizowany jako pole kampingowe "Pod Krokwią" (obszar 4 ha), ul. Żeromskiego, Zakopane [tmc].
  Tagi: ZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - STRUKTURA - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie pola kampingowego w Zakopanem, PL
  Ogólne geograficzne położenie pola kampingowego w Zakopanem, PL
  szer.=49.2829204 dług.=19.9680148
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 118. (?) 1960 - Gerard Ciołek kończy studia naukowe, przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) oraz plany budowlano/wykonawcze dla XVI w. ogrodu zamkowego w Pieskowej Skale k. Ojcowa [749, s.151]. Projekt jest zrealizowany w latach (?) 1960-1963 [tmc].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie zamkowego ogrodu w Pieskowej Skale, PL
  Ogólne geograficzne położenie zamkowego ogrodu w Pieskowej Skale, PL
  szer.=50.2452621 dług.=19.769183
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 119. 1961

 120. 1961 - Gerard Ciołek, Stanisław Miłoszewski i Wanda Genga przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) dla rekonstrukcji i konserwacji XVIII w. ogrodu dworskiego w Romanowie (80 km na wschód od Radzynia Podlaskiego) [318, s.55]. Ogród o charakterze regularnego ogrodu włoskiego przylega do XIX dworku Malskich i Kraszewskich. Dwór obecnie pełni rolę Muzeum im. Józefa Kraszewskiego [tmc]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. & ZESPÓŁ

 121. 1963

 122. 1963 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla wielofunkcyjnego terenu zielonego na terenie Liceum Ogólnokształcącego Nr 48 (obecnie Gimnazjum nr 14), ul. Barska 32, Ochota, Warszawa. Projekt przekształca istniejący średniej wielkości dziedziniec szkolny i trawnik w wielofunkcyjny obszar (ok. 0.27 ha) służący jako miejsce dla uczniów w czasie przerw miedzy lekcjami, ich zajęć sportowych, oraz jako ogródek warzywny dla poglądowych lekcji z zakresu botaniki i biologii [1(3)]. Liceum jest szkołą do której uczęszczają jego synowie, więc G.C. ofiarowuje dyrekcji swoj projekt jako podarunek. Szkoła z wdzięcznościa otrzymuje przygotowaną dokumentację i nic więcej z nią dalej nie robi. Tym sposobem projekt zostaje niezrealizowany [1(3)].
  Tagi: NIEZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - ZIELENIEC - G.C. SOLO

 123. 1962-1963 - Gerard Ciołek & Hanna Warchałowska przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) dla rekonstrukcji i zagospodarowania przestrzennego XVIII w. krajobrazowego parku (obszar 1.5 ha) przy Pałacu w Jabłonnie, k. Warszawy [318, s.55]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu. Być może projekt został zrealizowany w końcowych latach (?) 1960tych [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Jabłonnej, PL
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Jabłonnej, PL
  szer.=52.3747259 dług.=20.9119417
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 124. 1963 - Gerard Ciołek & Wanda Genga przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) dla rekonstrukcji i konserwacji XIX w. ogrodu zamkowego (styl krajobrazowy) przy dworze obronnym/zamku Reyów w Przecławiu k. Mielca [318, s.55]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. & ZESPÓŁ

 125. 1963 - Gerard Ciołek & Władysława Ziemblińska-Jankowska przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) dla zagospodarowania przestrzennego parku miejskiego w Jędrzejowie [318, s.55]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - ZIELENIEC - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie parku miejskiego w Jędrzejowie, PL
  Ogólne geograficzne położenie parku miejskiego w Jędrzejowie, PL
  szer.=50.6375942 dług.=20.3027397
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 126. 1963 - Gerard Ciołek, Barbara Bartkowicz i Wanda Genga przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) i budowlano/wykonawczy dla rekonstrukcji i konserwacji XIX w. (styl póznoklasycystyczny) ogrodu (obszar 5 ha) przy Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu (Chroberz k. Buska-Zdrój] [318, s.55]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. & ZESPÓŁ

 127. 1960-1963 - Gerard Ciołek, Barbara Ślaska, Wanda Genga, Maria Michajłów i Stanisław Miłoszewski przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) i budowlano/wykonawczy dla drugiego etapu rekonstrukcji i konserwacji XVII-XIX w. (styl barokowy & romantyczny) ogrodu pałacowego w Wilanowie [318, s.55]. Projekt jest zrealizowany w latach 1963-1965 r. [262].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Wilanowie, PL
  Ogólne geograficzne położenie pałacowego ogrodu w Wilanowie, PL
  szer.=52.1651782 dług.=21.0883144
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 128. (?) 1963 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla rekonstrukcji XIX w. parku przy Pałacu Ludwika Paca w Dowspudzie k. Suwałek [318, s.55]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO

 129. (?) 1963 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla rekonstrukcji XIX w. parku przy Pałacu w Królikarni, Warszawa [318, s.55]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. SOLO

 130. 1964

 131. 1962-1964 - Przebudowa placu Litewskiego w Lublinie wg projektu arch. Tadeusza Augustynka, arch. Tadeusza Bobka przy konsultacji prof. Gerarda Ciołka (zieleń) i Jerzego Jarnuszkiewicza (rzezbiarza) [https://lublin.eu/lublin/aktualnosci/przyszlosc-placu-litewskiego,2641,66,1.html ; https://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/publication/51118/edition/47979/content]
  Tagi: ZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - ZIELENIEC - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie zieleńca na placu Litewskim w Lublinie, PL
  Ogólne geograficzne położenie zieleńca na placu Litewskim w Lublinie, PL
  szer.= 51.248630 dług.= 22.559390
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 132. 1964 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla zagospodarowania przestrzennego publicznego ogrodu (obszar ok. 8 ha) u podnóża Wzgórza Zamkowego oraz XVII-XVIII w. Ogrodu Zamkowego przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach [318, s.55]. Projekt Ogrodu Zamkowego jest częściowo zrealizowany w 2003 r. [tmc].
  Tagi: ZREALIZOWANY - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - OGRÓD - G.C. SOLO
  Ogólne geograficzne położenie ogrodu przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, PL
  Ogólne geograficzne położenie ogrodu przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, PL
  szer.=50.8690892 dług.=20.6249067
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 133. 1964 - Gerard Ciołek, Wanda Genga, Władysława Ziemblińska-Jankowska i Barbara Stępniewska [pózniej Stępniewska-Janowska] przygotowują studium koncepcyjne zagospodarowania przestrzennego parku/cmentarza wojennego (obszar XX ha) "Trzy Dęby" oraz Parku Kolejowego w Pszczynie k. Bielsko-Białej [318, s.55]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - ADAPTACJA/REWALORYZACJA - ZIELENIEC - G.C. & ZESPÓŁ

 134. 1965

 135. 1961-1965 - Gerard Ciołek, Stefan Żychoń oraz zespół (Ewa Kułakowska-Bojęś, Aleksander Böhm oraz Henryk Schoen) przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) dla rekonstrukcji i konserwacji XVIII w. barokowego ogrodu przy dawnym klasztorze Karmelitów Bosych (obecnie Muzeum Archeologiczne) w Krakowie, ul. Senacka 3 [206]. Projekt ten jest ukończony (zrealizowany) przez Stefana Żychonia i zespół w 1968 r. [206].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie ogrodu przy dawnym klasztorze Karmelitów Bosych w Krakowie, PL
  Ogólne geograficzne położenie ogrodu przy dawnym klasztorze Karmelitów Bosych w Krakowie, PL
  szer.=50.0577083 dług.=19.9337282
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 136. 1965 - Gerard Ciołek & Barbara Stępniewska przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) dla zagospodarowania przestrzennego i rekonstrukcji XIX w. parku (styl krajobrazowy) (obszar 12 ha) pałacowego w Koszęcinie na Górnym Śląsku [318, s.55]. Od 1953 r. Pałac Koszęciński jest, nota bene, siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny [tmc]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. & ZESPÓŁ

 137. 1964-1965 - Gerard Ciołek & Wanda Genga przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) i budowlano/wykonawczy dla zagospodarowania przestrzennego tarasowego "Ogrodu Czasu" (obszar 0.13 ha), w stylu włoskim renesansowym, przy Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie [318, s.55]. Praca odbywa się w ścisłej konsultacji z dyrektorem Muzeum, Tadeuszem Przypkowskim [1(1)]. Projekt jest zrealizowany w drugiej połowie lat 1960tych [754].
  Tagi: ZREALIZOWANY - KREACJA - OGRÓD - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie przymuzealnego ogrodu w Jędrzejowie, PL
  Ogólne geograficzne położenie przymuzealnego ogrodu w Jędrzejowie, PL
  szer.=50.639118 dług.=20.3020989
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 138. 1965 - Gerard Ciołek & Wanda Genga przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) dla rekonstrukcji XVII-XIX w. ogrodu zamkowego (tzw. park wewnętrzny, składający się z Ogrodu Włoskiego, Ogrodu Różanego oraz Ogrodu Bylinowego - tmc) przy Zamku Lubomirskich i Potockich w Łańcucie k. Rzeszowa [318, s.56]. Projekt jest zrealizowany etapami w latach 1966-1996 [750].
  Tagi: ZREALIZOWANY - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie zamkowego ogrodu w Łańcucie, PL
  Ogólne geograficzne położenie zamkowego ogrodu w Łańcucie, PL
  szer.=50.0686731 dług.=22.2323956
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 139. 1963 - Gerard Ciołek przygotowuje projekt wstępny (koncepcyjny) dla przyszłego skansenu w Lublinie [318, s.55]. Pierwsze rozwazania na ten temat G.C. podjął jeszcze w 1958 r. [583, s. 230]. Projekt realizuje wymagania prof. R. Reinfussa. Osiągalny obszar przy ul. Siennej na Kalinowszczyznie ma 5 ha (= maks. 45 budynków). Potrzebna jest przestrzeń 8-10 ha. Realizacja zaniechana [tmc]. Aczkolwiek w pięć lat pózniej, 1970 r w Lublinie powstało "Muzeum Wsi Lubelskiej" (27 ha, na Sławinie) jednakowoż lokalizacja tego skansenu została zadecydowana dopiero w 1976 [758]. Zatem jest oczywistym, że projekt G. C. z 1963 nie doczekał się realizacji [tmc].
  Tagi: NIEZREALIZOWANY - KREACJA - ZIELENIEC - G.C. SOLO

 140. 1963-1965 - Gerard Ciołek, Barbara Bartkowicz i Wanda Genga przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) i budowlano/wykonawczy dla rekonstrukcji i konserwacji XVII-XIX w. (styl barokowy & romantyczny) parku zabytkowego (obszar 156 ha) w Pszczynie k. Bielsko-Białej [318, s.55]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. & ZESPÓŁ

 141. 1965 - Gerard Ciołek, Barbara Stępniewska i Anna Pietraszewska przygotowują projekt wstępny (koncepcyjny) dla następnej fazy rekonstrukcji i konserwacji XVII-XIX w. (styl barokowy & romantyczny) ogrodu (obszar 30 ha) przy Pałacu Czartoryskich w Puławach [318, s.56]. Brakuje informacji na temat dalszych losów/realizacji tego projektu [tmc].
  Tagi: BRAK DANYCH nt. realizacji - REKONSTRUKCJA - OGRÓD - G.C. & ZESPÓŁ

 142. 1965 - Gerard Ciołek, Wanda Genga, Zygmunt Mieszkowski i Anna Pietraszewska kończą pracę nad studium krajobrazowym obrzeża zbiornika Czorsztyn-Sromowce na Dunajcu, k. Pienińskiego Parku Narodowego (PPN) [318, s.56]. Brakuje informacji na temat dalszych losów tego ukończonego projektu [tmc].
  Tagi: DOKONANY - OPUS - KRAJOBRAZ - G.C. & ZESPÓŁ
  Ogólne geograficzne położenie Doliny Dunajca, Pieniny, PL
  Ogólne geograficzne położenie Doliny Dunajca, Pieniny, PL
  szer.=49.4247696 dług.=20.3164945,
  Mapa: Falling Rain Genomics (http://www.fallingrain.com), 2016.

 143. 1966 - Gerard Ciołek umiera 15 lutego 1966.

Tezaurus tagów (ang. tags) / Definitions of tags

  Status projektu/Status
  • ZREALIZOWANY - projekt zbudowany, skonstruowany,
  • NIEZREALIZOWANY - projekt niezrealizowany, nie zbudowany, konstrukcja nie podjęta.
  • DOKONANY - projekt wyrysowany/napisany/wyliczony i dostarczony do rąk klienta.
  • BRAK DANYCH nt. realizacji - brak danych nt. realizacji / braku realizacji projektu.
  Przestrzenna skala/Scale
  • ha - hektar, obszar 100 m x 100 m, lub jego równoważnik np. 50 m x 200 m.
  TEMATYKA projektu/Subject
   Tereny
  • OGRÓD (ogród, park) - zorganizowany teren zielony (np. pagórki, rzeczki, jeziorka, trawniki, kwietniki, krzaki, drzewa itd.) wraz z istniejącymy w nim specjalistycznymi budynkami (np. pawilony, ananasarnie), strukturami (np. amfiteatry, tarasy, schody, ścieżki, mostki, kaskady) i obiektami (np. fontanny, rzezby, balustrady). Ogród zazwyczaj jest stworzony gwoli strojnego tj. bogatego (zatem kompozycyjnie wyrafinowanego, przemyślnego) zagospodarowania oraz upiększenia danej przestrzeni (najczęściej przy-dworkowej lub przy-pałacowej). Teren taki zazwyczaj pojawia się w formie przestrzeni na skalę 2 ha do 20 ha.
  • ZIELENIEC - zorganizowany teren zielony stworzony gwoli prostego (tj. kompozycyjnie zdroworozsądkowego) zagospodarowania oraz złagodzenia/uczłowieczenia danej przestrzeni (najczęściej pomiedzy miejskimi budynkami i strukturami ale także na terenach fabrycznych, wystawowych, sportowych, cmentarnych itd.). Teren taki pojawia się w różnych skalach, często drobnych, poniżej 2 ha, ale również i znacznie większych.
  • KRAJOBRAZ - wielkoskalowy teren zielony (np. łąki, lasy, drzewa, mokradła, jeziora, rzeki, wydmy, pagórki, góry, pola uprawne, itd.). Krajobraz występuje sam w sobie jak również w kombinacji z istniejącymi w nim budynkami, strukturami i obiektami Teren ten zazwyczaj pojawia się w skalach przekraczających obszar 20 ha (tj. 200 m x 1000 m). Krajobraz który został rozmyślnie lub bezmyślnie zniszczony w trakcie realizacji celów gospodarczych (np. kopalnia odkrywkowa, eksploatacja torfowiska lub żwirowiska, wyrąb lasu, budowa węzłów transportowych) lub militarnych (np. usuwanie przydrożnych drzew dla zamienienia ich na improwizowane pasy startowe itd.), może być celowo ratowany (adaptowany, reperowany, leczony, łagodzony, zadrzewiany, porządkowany, rewaloryzowany, konserwowany itd.) drogą myślącego zagospodarowania przestrzennego które jest nie tylko zdroworozsądkowe ale i także wrażliwe na swe dalsze gospodarcze, ekologiczne oraz estetyczne konsekwencje.
  • Konstrukcje
  • BUDYNEK - podmurowane fundamentami i zadaszone miejsce pracy, zamieszkania lub użyteczności dla grupy pracowników/mieszkańców/użytkowników.
  • STRUKTURA - struktura inżynieryjno-budowlana lub przestrzenna (np. staw, kaskada, ścieżka, droga, most, tory kolejowe, etc.) niebędąca budynkiem czy też obiektem małej architektury.
  • OBIEKT - obiekt z kategorii tzw. małej architektury, zbudowany dla celów kultu (religijnego lub pamięci historycznej) lub też dla ozdobienia i wyposażenia krajobrazów, ogrodów i zieleńców.
  Typ projektu/Type
  • KREACJA - stworzenie od zera ("ab ovo") projektu terenu lub konstrukcji (tj. budynku, struktury lub obiektu).
  • REKONSTRUKCJA - odtworzenie (odbudowa) pożądanego wariantu zniszczonej całości lub nieistniejących już detali uprzednio istniejącego terenu lub konstrukcji.
  • ADAPTACJA/REWALORYZACJA - przebudowa (przy zachowaniu zastanych walorów stylowych) istniejącego (w różnych stanach zachowania) terenu lub konstrukcji w celu spełniania (a) istniejących ale ulepszonych lub (b) innych niż dotąd funkcji użytkowych.
  • OPUS - zdyscyplinowane myślowe i graficzne rozpracowanie naukowego lub praktycznego problemu/zagadnienia (dla tego ostatniego - wraz z jego kontekstami i konsekwencjami).
  Autorzy projektu/Authorship
  • G.C. SOLO
  • G.C. & ZESPÓŁ

Statystyka opisowa projektów Gerarda Ciołka / Descriptive statistics of the projects

  Tabela 1. Status projektów
   Liczba%
  Zrealizowane+Dokonane6456%
  Niezrealizowane1917%
  Brak danych3127%
  Razem114100%
  Tabela 2. Tematyka projektów
   Liczba
   
  % całości
  Materia ożywiona8373%
  Ogród4641%
  Zieleniec3228%
  Krajobraz55%
     
  Materia nieożywiona3127%
  Budynek1312%
  Struktura1210%
  Obiekt65%
  Razem114100%
  Tabela 3. Typy projektów
   Liczba%
  Kreacja & Opus2825%
  Rekonstrukcja 5044%
  Adaptacja/Rewaloryzacja3531%
  Razem114100%
  Tabela 4. Autorzy projektów
   Liczba%
  G. Ciołek solo6254%
  G. Ciołek & zespół5246%
  Razem114100%

Historia ewolucji niniejszego dokumentu / A history of changes and emendations

 • 16 Sep 2023. Wersja 2.4. Poprawiono inf. nt. proponowego regionalnego skansenu w Lublinie (1963).
 • 29 Jun 2022. Wersja 2.3. Sprawdzony zapis 114 projektów i ich szczegółów. Dodano inf. nt. przebudowy terenu i zieleni placu Litewskiego w Lublinie (1962-1964). Aktualizacja statystyki.
 • 04 Mar 2021. Wersja 2.2. Sprawdzony zapis 113 projektów i ich szczegółów. Dodano inf. nt. proponowanej rewalortyzacji przestrzennego otoczenia parku i Pałacu Wilanowskiego, w tym regulację i rozwinięcie wilanowskiego cmentarza (1946). Aktualizacja statystyki.
 • 01 Mar 2021. Wersja 2.1. Sprawdzony zapis 112 projektów i ich szczegółów. Dodano inf. nt duktu widokowego w zieleńcu na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku (1948), planowanej eksplozji syfonu kanalizacyjnego pod tunelem kolejowym linii średnicowej w Warszawie (1944) oraz renesansowego stylu 'Ogrodu Czasu' w Jędrzejowie (1964-65). Aktualizacja statystyki.
 • 16 Jun 2018. Wersja 2.0. Sprawdzony zapis 110 projektów i ich szczegółów. Dodano inf. nt. kościoła w Równem (1936), zieleńców przy UW (1948), gajówki w Morysinie (1950) oraz tarasów i fontanny w Wilanowie (1950). Rozwinięcie danych nt. planów (1943) do rekonstrukcji parku przy Pałacu Wilanowskim. Aktualizacja statystyki.
 • 17 Jan 2018. Wersja 1.9. Sprawdzony zapis 106 projektów i ich szczegółów. Rozwinięcie danych nt. planów (1950) dla ogrodu przy Prezydium Rady Ministrów. Aktualizacja statystyki.
 • 4 Jan 2018. Wersja 1.8. Data realizacji "huculskiej" kalpliczki (1942) jest przesunięta na 1943.
 • 23 Jul 2017. Wersja 1.7. Dodano inf. nt. powierzchni ogrodu przydworskiego w Świerznie (1960), ogrodu szkolnego w Warszawie (1963) oraz "Ogrodu Czasu" w Jędrzejowie (1965).
 • 20 Jan 2017. Wersja 1.6. Sprawdzony zapis 106 projektów i ich szczegółów. Aktualizacja statystyki.
 • 12 Jan 2017. Wersja 1.5. Drobne poprawki i skróty w tekscie Tezaurusa tagów. Aktualizacja statystyki.
 • 11 Jan 2017. Wersja 1.4. Sprawdzony zapis 105 projektów i ich szczegółów. Aktualizacja statystyki.
 • 27 Nov 2016. Wersja 1.3. Sprawdzony zapis 102 projektów i ich szczegółów. Aktualizacja statystyki.
 • 24 Nov 2016. Wersja 1.2. Sprawdzony zapis 100 projektów i ich szczegółów. Aktualizacja statystyki.
 • 11 Nov 2016. Wersja 1.1. Sprawdzony zapis 99 projektów i ich szczegółów. Opis statystyczny.
 • 8 May 2016. Wersja 1.0. Sprawdzony zapis 96 projektów i ich szczegółów. Dodano 53 mapki sytuacyjne.
 • 21 Apr 2016. Wersja 0.0. Wstępny zapis 96 projektów i ich szczegółów.
 • Powrót do początku niniejszej stronicy.


|| Biography of Gerard Ciołek || Publications by Gerard Ciołek || Projects by Gerard Ciołek ||
- the end -

     Please advise T. Matthew Ciołek tmciolek@ciolek.com about any missing or erroneously reported information.Site Meter
visitors to www.ciolek.com since 08 May 1997.

Maintainer: Dr T. Matthew Ciołek tmciolek@ciolek.com

Copyright (c) 2016-present by T. Matthew Ciołek. This Web page may be linked to any other Web strony Contents may not be altered.

URL http://www.ciolek.com/PEOPLE/ciolek-ga-list-of-projects.html

[See also: Aboriginal Studies || Asia Search Engines || Buddhist Studies || Ciołek - Research Papers || Global Timeline ||
|| Information Quality || Tibetan Studies || Trade Routes || Zen Buddhism
]