Ciolek, T. Matthew. 2012-present. Prof Dr Gerard Ciołek (1909-1966): some bibliographical and other data. Canberra: www.ciolek.com - Asia Pacific Research Online.
http://www.ciolek.com/PEOPLE/ciolek-ga-bibliography.html

Prof Dr Gerard Ciołek (1909-1966)
some bibliographical and other data

Architect, town-planner, historian and designer of gardens

Ciolek's coat of arms
[Page created: 24 Feb 2012. Page last updated: 17 Jun 2014.]
Edited by: Dr T. Matthew Ciolek


Google
 
Web ciolek.com
 


|| Biography of Gerard Ciołek || Publications about Gerard Ciołek || Reviews of the 1954 book "Ogrody Polskie" || Newspapers on Gerard Ciołek's work ||
|| Publications by Gerard Ciołek || Unpublished documents by Gerard Ciołek ||

1. Printed & electronic publications (and materials) about the work/life of Gerard Ciołek (in alphabetical order)

  Abbreviations:
  [status: TMC] A reference that has been checked by T.M. Ciołek against the publication/document in question.
  [status: JAN] A reference that has been checked by T.M. Ciołek against the bibliographical details published in Jankowska (1981:70-75) below.
  [status: AKG] Reference checked by Anna Kalina-Gagnelid against the publication in question.
  [status: RAC1] A reference that has been checked by T.M. Ciołek against bibliographical details published in Rączka (1984a:5-9) above.
  [status: xxx] Bibliographical details yet to be ascertained.

 1. Anonim [= Autor chwilowo niezidentyfikowany]. 1984. [Recenzja (o chwilowo niezidentyfikowanym tytule) ksiazki "Ciołek, Gerard. 1984. Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce."] Sprawy Mieszkaniowe nr. ??, ss. ??, Kwartalnik Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej (IGM) [The quartely was published under the "Sprawy Mieszkaniowe" title 1963-2002, now issued as "Problemy Rozwoju Miast"], Warszawa: Szkola Glowna Handlowa (d. SGPIS). [The source of information about existence of the review - Wejchert (1989:17) - tmc] [status: xxx]

 2. Böhm, A & W. Kosinski. 2007. Pionierzy Polskiej Architektury Krajobrazu: Franciszek Krzywda-Polkowski, Tadeusz Tołwinski, Adam Wodziczko, Władysław Czarnecki, Zygmunt Novák, Alfons Zielonko, Alina Scholtz, Gerard Ciołek, Władysław Niemirski, Longin Majdecki, Janusz Bogdanowski - Founders of Polish Landscape Architecture. Czasopismo Techniczne - Architektura, zeszyt/issue 5A/2007, ss. 260-266. Politechnika Krakowska - Kraków; ISSN 0011-4561. [http://www.la-congress.pk.edu.pl/rejestra.htm, also republished in http://ckno6.ckno.up.wroc.pl/joomla17/index.php/pionierzy-architektury-krajobrazu] [status: TMC]

 3. Bogdanowski, Janusz. 1976? Ogrody polskie Gerarda Ciołka. Sprawozdania z Posiedzen Komisji Naukowych. Polska Akademia Nauk. Oddzial w Krakowie, Tom 20(1) [styczen - czerwiec 1976? - tmc], s. 256. [Gerard Ciołek's 'Gardens of Poland'] [status: JAN]

 4. Buczkowski, Kazimierz. 1946. Recenzja/review "Polskie ogrody XVII wieku/Polish gardens of the 17th c.", Gerard Ciołek, Warszawa 1944", Biuletyn Historii Sztuki i Kultury (BHSiK), Rok 8 (1946). nr. 3-4, ss. 231-233 [status: TMC].
 5. Derejczyk, Ewa. 2005. Archiwalia Krajowego Ośrodka Badan i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Warszawa: Krajowy Ośrodek Badan i Dokumentacji Zabytków ss. 20-23, 33-34. [http://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Archiwum/zasoby_archiwalne_w_siedzibie_glownej/ARCHIWALIA.pdf] [status: TMC]

 6. Dzieje Krakowa.pl / Biogramy. 2013. Ciołek Gerard Antoni: architekt, historyk sztuki ogrodowej, planista ogrodów., Kraków. [http://www.dziejekrakowa.pl/biogramy/index.php?id=513] [status: TMC]

 7. Domoplus. 2008?. Słownik pojec z zakresu architektury, sylwetki architektów - Gerard Ciolek/A dictionary of architectural terms, biographical notes about architects - Gerard Ciolek. Warszawa: CANAL+ Cyfrowy S.A. [http://www.domoplus.pl/d_slownik_203_gerard-ciolek.html] [status: TMC]

 8. Encyclopedia Krakowa [Burek, Ryszard (ed.)]. 2000. Ciołek Gerard Antoni, Warszawa-Kraków: PWN. ISBN 83-01-13325-2. [status: xxx]

 9. Gajek, Józef. 1967. Prof. dr. Gerard Ciołek. Lud, Tom 51, cz. 1. Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (PTL) (1967), ss. 223-229. [status: TMC]

 10. Genga, Wanda & Andrzej Wyrzykowski. 1969. Projekty G. Ciołka rekonstrukcji zabytkowych ogrodów. Architektura, nr. 2/3 (1969), ss. 69-71. [G. Ciołek's designs for the reconstruction of historical gardens] [status: JAN]

 11. Heczko-Hyłowa, Ewa. 1996. Pionierzy architektury krajobrazu na krakowskim Wydziałe Architektury - Tadeusz Tołwinski, Gerard Ciołek, Zygmunt Novák [Founders of landscape architecture in the Kraków Department of Architecture - Tadeusz Tołwinski, Gerard Ciołek, Zygmunt Novák]. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 51(3-4), ss. 191-196. [status: TMC]

 12. Hibner, Aleksandra. 2012. Wybitni polscy architekci krajobrazu cz. III - Gerard Ciołek (1909-1966), Władysław Niemirski (1914-2001), Longin Majdecki (1925-1997), Janusz Bogdanowski (1929-2003). Hibner Studio - Pracownia Architektury Krajobrazu. [opracowanie na podstawie "Pionierzy Polskiej Architektury Krajobrazu Biblioteka cyfrowa Politechniki Krakowskiej, Böhm, A & W. Kosinski (2007) listed above - tmc] [http://hibnerstudio.blogspot.com.au/2012/03/wybitni-polscy-architekci-krajobrazu-cz.html],

 13. Holewiński, Mirosław. 1990. Rozdzial 2 - Życie i naukowa działalnosc Profesora Gerarda Ciołka (1909-1966). Rozdzial 3 - Wykaz wazniejszych prac naukowych Gerarda Ciołka w zakresie studiow i projektow dotyczacych zabytkowych załozen ogrodówych w Polsce. [in:] Naukowe podstawy konserwacji zabytków w Polsce. Resortowe Problemy Badan Podstawowych RPBP, 1/11 (temat C.1.6.3./88-90/). Kraków: Instytut Projektowania Miast i Regionow, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. [Chapter 2 - The life and professional activities of Professor Gerard Ciołek (1909-1966), Chapter 3 - A list of Gerard Ciołek's major publications dealing with studies and projects pertinent to heritage parks and gardens in Poland, [in:] The scholarly basis of conservation of monuments of culture in Poland]. [A typescript in 3 parts, approx. 250 pages long] [status: xxx]

 14. Holewiński, Mirosław. 1996. Profesor Gerard Ciołek (1909-1966) wspołtworca polskiej szkoly rewaloryzacji zabytkowych załozen ogrodówych. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, 27 (1996) [PL ISSN 0079-3450], ss. 43-60. [Professor Gerard Ciołek : Co-founder of the Polish School of Revalorization of Heritage Garden Complexes] [status: TMC]

 15. Jankowska, Marta. 1981. Gerard Ciołek - badacz i konserwator ogrodów zabytkowych. Warszawa: Ośrodek Informacji PP Pracownie Konserwacji Zabytków (PKZ), 97 str. [bibliografia: ss. 70-75]. [Gerard Ciołek - researcher and conservator of historic gardens] [status: TMC]

 16. Jankowski, Wojciech. 2006. Ciołek Gerard, [in:] Polski słownik biograficzny konserwatorow zabytków. Kondziela, Henryk and Hanna Krzyzanowska (red.), z. 2, Poznan, Wydaw. Poznanskie 2006, ISBN 83-7177-416-8. [Polish biographical dictionary of heritage conservators] [status: xxx]

 17. Kowalik, Tomasz. 2003. Przede wszystkim nie szkodzic - 75 lat Ligi Ochrony Przyrody. Przyroda Polska, nr. 1 (styczen)/2003. ISSN:  0552-430X [Above all, do not hurt - 75 years of the Nature Conservation League] [status: xxx]

 18. Kwiatkowski, Leszek. 1971. Materiały dokumentacyjne parkow i ogrodów w Polsce zawarte w Tekach Ciołka, ss. 14-21. [in:] Konserwacja zabytkowych parków i ogrodów w Polsce. Materiały z Sesji. Wrocław. [Documentation of parks and gardens in Poland - materials contained in the Ciołek Files] [status: JAN]

 19. Lenard, Barbara. 1976. Parki i ogrody polskie - sesja naukowa poswiecona pamieci Prof Dr Gerarda Ciołka. Ochrona Zabytków, 1976, nr. 4 (115), ss. 346-347. [Polish parks and gardens - a scholarly meeting dedicated to the memory of Prof Dr Gerard Ciołek] [status: TMC]

 20. Lenard, Barbara. 1984. Posłowie, ss. 195-197. [in:] Ciołek, Gerard. 1984. Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. [Afterword (in:) Regionalism in Polish folk architecture] [status: TMC]

 21. Lenard, Barbara. 1986. Gerard Ciołek - w dwudziestą rocznicę śmierci, Ochrona Zabytków, 1986, nr. 1 (152), ss. 52-53. [Gerard Ciołek - on the 20th anniversary of his death] [status: TMC]

 22. Łuczyńska-Bruzda, Maria (red.). 1989. Gerard Ciołek 1909-1966, profesor-architekt: wspomnienia, kontynuacje mysli. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Monografia 90, 0860-097X, 90 str. [bibliog. glownych prac G. Ciołka, ss. 49-56]. [Gerard Ciołek 1909-1966, Professor of Architecture: reminiscences, continuation of the school of thought] [status: TMC]

 23. Łuczyńska-Bruzda, Maria. 1996. Od osoby Profesora przez Zespół do Instytutu Architektury Krajobrazu. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 51(3-4), ss. 269-274. [From the person of a Professor, via a Research Team, to the Institute of Landscape Architecture] [status: xxx]

 24. Łuczyńska-Bruzda, Maria. 2001. Rozwoj kierunku architektury krajobrazu w szkole krakowskiej. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Tom 33 (2001 [2002]), ss. 37-42, IH PAN/PBB Kraków. [The development of the discipline of Landscape Architecture 1929-1999 at the Kraków School] [status: xxx]

 25. Miłoszewski, Stanisław. 1966. Wspomnienia pośmiertne - Gerard Ciołek (1909-1966). Ochrona Zabytków, Rok 19 (1966), nr. 3, ss. 64-65. [Remembering Gerard Ciołek (1909-1966)] [status: TMC]

 26. Majdecki, Longin. 1981. Przedmowa [Foreword], ss. 1-5. [in:] Jankowska, Marta. 1981. Gerard Ciołek - badacz i konserwator ogrodów zabytkowych. Warszawa: Ośrodek Informacji PP Pracownie Konserwacji Zabytków (PKZ), 97 str. [incl. bibliog., ss. 70-75]. [Gerard Ciołek - researcher and conservator of historic gardens] [status: TMC]

 27. Miloszewski, Stanisław. 1968. Expertyza zbioru materialow dokumentacyjnych i naukowych pozostajacych po prof. G. Ciołku. (25 czerwiec 1968). Maszynopis [a typescript]. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków. [Expert evaluation of scholarly and documentary materials left by Prof. G. Ciołek] [status: JAN]

 28. Muzeum Powstania Warszawskiego. 2010. Powstancze Biogramy - Ciołek, Gerard. Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego. [http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Gerard_Ciolek] [status: TMC]

 29. Myczkowski, Zbigniew. 1997. The Cracow Institute of Landscape Architecture. Crafts and Heritage, nr. 10 - October 1997, Strasbourg: Council of Europe [status: xxx]

 30. Novák, Zygmunt. 1977. Gerard Ciołek [wspomnienie]. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Tom 11 (1977) [PL ISSN 0079-3450], ss. 167-168. [Gerard Ciołek - reminiscences] [status: TMC]. This material has been reprinted in 1989 as Novák, Zygmunt (1989) [see above] [status: xxx]

 31. Paryska, Zofia & Witold Paryski. 2004. Ciołek Gerard, [in:] Wielka Encyklopedia Tatrzanska Internetowa. [http://z-ne.pl/index.php?amp=t&k=tatry&m=lista_alfabet&j=pol&kp=glowna&p=c&next=121] [status: TMC]

 32. Pazdzior, Marian. 1985. "Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce", T. 1-2, Gerard Ciołek, Warszawa 1984 : [recenzja/review]. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia. Tom 30 (1985), nr. 3, [ISSN 0023-5865], ss.391. [status: TMC]

 33. Pencakowska, Wanda. 1969. Region Pienin w opracowaniach planistycznych Gerarda Ciołka. Architektura, rok 23, 1969, nr. 2-3, ss. 61-63. [The Pieniny region in the regional planning work of Gerard Ciołek] [status: JAN]

 34. Plapis, Witold. 1966. Pamieci Gerarda Ciołka. Komunikat SARP, nr. 3, 1966, ss. 17-18. Warszawa: Stowarzyszenie Architektow Polskich (SARP). [To the memory of Gerard Ciołek] [status: TMC]

 35. PL.WIKIPEDIA.ORG. Gerard Ciołek. 2008-present. [http://pl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Ciołek]. The Polish entry is based on a simplified and heavily edited translation of a more extensive English language entry published in EN.WIKIPEDIA.ORG http://en.wikipedia.org/wiki/Gerard_Antoni_Ciołek#Biography [status: TMC]

 36. Rączka, Jan Władysław. 1981. Znaczenie pracy Gerarda Ciołka w badaniach budownictwa i osadnictwa wiejskiego w Polsce, ss. 136-155. [in:] Materiały pokonferencyjne z II Ogolnopolskiego Sympozjum Architektury Regionalnej PAN, Kraków - Zakopane 1981. [powiel. przez Polit. Krak.] Kraków: Politechnika Krakowska. [The significance of Gerard Ciołek research on folk architecture and settlement patterns in Poland] [status: xxx]

 37. Rączka, Jan Władysław. 1984a. Nota biograficzna, ss. 5-9. [in:] Ciołek, Gerard. 1984. Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. [A biographical note] [status: TMC]

 38. Rączka, Jan Władysław. 1984b. Prace Gerarda Ciołka dotyczace badan budownictwa i osadnictwa wiejskiego w Polsce, ss. 199-208. [in:] Ciołek, Gerard. 1984. Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. [The work of G. Ciołek dealing with research on architecture and patterns of rural settlements in Poland] [status: TMC]

 39. Stowarzyszenia Konserwatorow Zabytków (SKZ), Warszawa. 2004. Nagroda im. Gerarda Ciołka, [in:] Wiadomosci Konserwatorskie (ISSN 0860-2395) nr. 16, 2004. p.103-104 [http://www.skz.pl/kontener/wk/wk16vr.pdf] [About the Gerard Ciołek Prize] [status: TMC]

 40. Szymanski, Michal. 1969. Profesor dr Gerard Ciołek. Architektura. nr. 2/3 (1969), s. 54 [status: AKG] [status: RAC1]

 41. Tratkiewicz-Nawrocka, Agnieszka. 2012. Entry "Gerard Antoni Ciołek" in: an online information system "Pamięć miasta - Architektura Warszawy i jej Projektanci. " Warszawa: Agencja KANON. http://www.pamiecmiasta.pl/projektant/gerard_antoni_ciolek,470 [status: TMC].
 42. Wegner, Jan. 1966. Prace konserwatorskie prof. Gerarda Ciołka w Arkadii i Nieborowie. Głos Robotniczy, nr. 60/1966. [On the conservation works of Prof. Gerard Ciołek in Arkadia and Nieborow] [status: xxx]

 43. Wegner, Jan. 1970. O pracy konserwatorskiej Profesora Gerarda Ciołka w Arkadii i Nieborowie. [in:] Nieborow 1945-1970. Księga Pamiątkowa. Warszawa, Muzeum Narodowe w Warszawie, 1970. 215 str. fotogr.], ss. 137-139. [On the conservation works of Prof. Gerard Ciołek in Arkadia and Nieborow] [status: TMC]

 44. Wejchert, Kazimierz. 1966. [O mym przyjacielu, Gerardzie Ciołku]. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 11(3) (1966), ss. 237-240. [An untitled personal note about Gerard Ciołek] [status: TMC]

 45. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. 1962-1970. Tom 2. Bli-Deo. 1963. Ciołek Gerard. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 46. WIEM: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna. 2000. Ciołek, Gerard. Kraków: Fogra. [http://www.encyklopedia.pl/wiem/003b65.html] [status: TMC]

 47. Wildner-Nurek, Iwona. 2007. "Z dziejow ewidencjonowania zabytkowych parkow i ogrodow w Polsce/From the history of inventories of historical parks and gardens in Poland" Ochrona Zabytków, Vol. 3. pp. 87-105, ISSN 0029-8247. [notes on the work of Gerard Ciolek on pages 88, 94-97] [status: TMC]
 48. Zachwatowicz, Jan & Kazimierz Wejchert. 1966a. Prace Projektowe i Realizacje Gerarda Ciołka Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 11(3) (1966), ss. 240-241. [Szczegoly ponad 52 projektow architektonicznych/Details of over 52 architectural projects by Gerard Ciołek] [status: TMC]

 49. Zachwatowicz, Jan & Kazimierz Wejchert. 1966b. Bibliografia prac drukowanych Gerarda Ciołka. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 11(3) (1966), ss. 242-245. [A bibliography of published works] [status: TMC]

 50. Zachwatowicz, Jan. 1966. Gerard Ciołek 1909-1966. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 11(3) (1966), ss. 232-237. [status: TMC]

 51. Zachwatowicz, Jan. 1984. Zamiast wstepu [In lieu of an introduction], ss. 3-4. [in:] Ciołek, Gerard. 1984. Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. [status: TMC]

 52. Zarzad Stowarzyszenia Wychowankow Gimnazjum i Liceum im. Stanisław a Staszica w Lublinie. 2007. Gerard Ciołek (1909-1966), [in:] Wybitni Absolwenci I Liceum Ogolnoksztalcacego im. Stanisław a Staszica w Lublinie[http://wybitni.staszic.eu.org/index.php?id=63] [Eminent alumni of the Stanisław Staszic Lycee in Lublin] [status: TMC]


|| Biography of Gerard Ciołek || Publications about Gerard Ciołek || Reviews of the 1954 book "Ogrody Polskie" || Newspapers and other en passant comments on Gerard Ciołek's work ||
|| Publications by Gerard Ciołek || Unpublished documents by Gerard Ciołek ||

2. Reviews of Gerard Ciołek's 1954 book "Ogrody Polskie" (in alphabetical order)

  Abbreviations:
  [status: TMC] A reference that has been checked by T.M. Ciołek against the publication/document in question.
  [status: xxx] Bibliographical details yet to be ascertained.

 1. Anonim-1. 1955. Jak o tym pisac? [A book review of Ciołek's "Ogrody Polskie" and Mankowski' "Polskie tkaniny i hafty z XV-XVIII wieku", some 110 words long]. Przekroj, nr. 512, 30 stycznia 1955. [status: TMC]

 2. Anonim-2. 1955. [An untitled book review of "Ogrody Polskie", some 90 words long]. Przeglad Kulturalny, nr. 8, 24 luty-2 marca 1955, s. 7. [status: TMC]

 3. Anonim-3 [Uses an initial "K"]. O ogrodach. 1955. [A book review of Ciołek's "Ogrody Polskie", some 250 words long]. Przekroj, 13 marca 1955. [status: TMC]

 4. Anonim-4. 1955. Ciekawostki Wydawnicze [A book review of "Ogrody Polskie", some 90 words long]. Stolica, nr. 15 (381), 10 kwietnia 1955. [status: TMC]

 5. Anonim-5. 1955. [An untitled book review of "Ogrody Polskie", some 100 words long]. Tygodnik Powszechny, nr. 5 (496), 1955. [status: TMC]

 6. Anonim-6. 1955. Ciołek, G., Gaerten in Polen, 300 S. 443 Abb., Ln., 120 Zl (= etwa 25 DM) Verlag Budownictwo i Architektura, Warszawa (1954). Deutsche Baumschule, nr. 11, 1955. [A book review of the German-language edition of Ciołek 1954a, the review is approx. 190 words long] [status: TMC]

 7. Bogdanowski, Janusz. 1978. Slowo od redaktora wznowienia. [in:] Ciołek, Gerard. 1978. Ogrody polskie. [A word from the editor of the updated and expanded edition. [in:] Ciołek. G. 1978. Gardens of Poland]. Warszawa: Arkady, str. 296. [photographs, plans]. [status: TMC]

 8. Hennebo, D. 1955. Ciołek, Gerard: Gaerten in Polen. I.Teil: Inhalts-und Gestaltsentwicklung. Verlag Budownictwo i Architektura. Warszawa 1954. Deutsch. 300 Seiten Grossformat, 37,50 DM.Der Deutsche Gartenbau, Berlin, July 1955. [A book review of the German-language edition of Ciołek 1954a, the review is approx. 400 words long] [status: TMC]

 9. Hellwig, Zygmunt. 1955?. Notatka dla prof. dr. G. Ciołka ("kilka [..] uwag natury formalno-technicznej odnosnie ilustracji [nr. 332, 407, 408, 409, 411, 424, 428]") [A note, possibly from 1955, with corrections to and additional data for captions to illustrations 332, 407, 408, 409, 411, 424, 428 in Ciołek 1954a. The note is approx. 140 words long] [status: TMC]

 10. **Iwaszkiewicz, Jaroslaw. 1957. Rozmowy o ksiazkach - Ogrody, s. 4. Życie Warszawy, 5 maja 1957. [Comments on G. Ciołek's book combined with melancholic meditations on ills of urban life in modern times, approx. 750 words long. Very likely included in a 2010 collection of his book reviews written for "Życie Warszawy" during years 1954-1979, namely Iwaszkiewicz, Jaroslaw. 2010. Rozmowy o ksiazkach. Warszawa: Czytelnik. ISBN 978-83-07-03220-7 - tmc] [status: TMC]

 11. Starzynski, Juliusz. 1954. Przedmowa, ss. 5-6. [in:] Ciołek, Gerard. 1954a. Ogrody polskie. T. 1, Przemiany tresci i formy. Warszawa: Budownictwo i Architektura. [A Foreword] [status: TMC]


|| Biography of Gerard Ciołek || Publications about Gerard Ciołek || Reviews of the 1954 book "Ogrody Polskie" || Newspapers on Gerard Ciołek's work ||
|| Publications by Gerard Ciołek || Unpublished documents by Gerard Ciołek ||

3. Newspaper articles and other "en passant" comments on Gerard Ciołek's work (in chronological order)

  Abbreviations:
  [status: TMC] A reference that has been checked by T.M. Ciołek against the publication in question.
  [status: xxx] Bibliographical details yet to be ascertained.

 1. Anonim. 1961. Spotkanie architektów południowej Polski: Zieleń - nie tylko w planach. Dziennik Polski, 6 grudnia 1961. [The recent meeting od architects of southern Poland] [status: TMC]

 2. Grubert, Halina. 1963. Przybytek szczesliwosci - Arkadia. Express Wieczorny, 25 pazdziernika 1963, s. 6. [An abode of happiness - The Park of Arkadia] [status: TMC]

 3. Ziemilski, Andrzej. 1965. Powrót z Krainy Rekreacji - Krajobraz i ziemia jalowa. Życie Warszawy, nr. 218, 11 wrzesnia 1965. [Return from the Land of Holidays - Landscape and sterile Earth] [status: TMC]

 4. Z.B. & Fot. E. Weglowski. 1965. Tam gdzie powstanie jezioro. Dziennik Polski, 16 wrzesnia 1965. [There, where Dunajec river will form a Czorsztyn lake] [status: TMC]

 5. Anonim. 1976. Pamięci prof. Gerarda Ciołka - Sesja naukowa PAN poświęcona parkom i ogrodom polskim. Echo Krakowa, 20 maja 1976. Kraków. [In memory of prof. Gerard Ciołek - Science session of PAN dealing with Polish parks and gardens] [status: TMC]

 6. J. L. 1949. "Piękno Przyrody i piękno sztuki w planowaniu przestrzennym", Gerard Ciołek, "Ochrona Przyrody", R. 18, Kraków 1948 : [recenzja] / J. L."Ochrona Zabytków, 1949, Tom/Vol. 2, No. 2 (6). s. 140 [XXX].
 7. J. L. 1950. "Konserwacja zespołów urbanistycznych i krajobrazowych", Gerard Ciołek, Kazimierz Wejchert, "Architektura", R. IV, nr 8-10 : [recenzja (pracy z 1949)] / J. L." Ochrona Zabytków,1950, Tom/Vol. 3, No. 2-3 (10-11). s. 172 [XXX].
 8. J.K.W. 1986. Gerard Ciołek - Architekt Krajobrazu. Echo Krakowa, 21,22,23 marca 1986. Kraków. [Gerard Ciołek - The Architect of Landscapes] [status: TMC]

 9. Górska, Anna. 1993. Schronisko w Pieciu Stawach Polskich (z cyklu: Bajki zakopianskie). Hale i Doliny, Rok 4: 1993, nr 1(39), s.14 [Cyt. w: Konieczniak, Janusz. 2010. Encyklopedia schronisk tatrzanskich. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralnego Ośrodka Turystyki Gorskiej PTTK, s.187] [An anegdote about an unorthodox way Gerard Ciołek chose the most auspicious location for the new mountain chalet in the "Piec Stawow Polskich" Valley] [status: TMC]

 10. Konarski Stanisław & Stefan Gawlikowski; Fot. Waldemar Gorlewski. 1994. Wycieczka z tatusiem - Na tropach utraconego Wilanowa. Gazeta Wyborcza, dodatek Gazeta Stoleczna, nr. 83, 09 kwietnia 1994, s. 9. [A trip with a daddy - In footsteps of the lost Wilanów] [status: TMC]

 11. 2010. Polish Educators: Waldemar Pawlak, Gerard Antoni Ciołek, Gustaw Morcinek, Jan Kubisz, Gustaw Przeczek, Adolf Fierla, Jan Władysław Dawid." Books LLC, Wiki Series. 72 pages. ISBN 10: 1155385950 / 1-155-38595-0 ISBN 13: 9781155385952 [status: XXX]


|| Biography of Gerard Ciołek || Publications about Gerard Ciołek || Reviews of the 1954 book "Ogrody Polskie" || Newspapers on Gerard Ciołek's work ||
|| Publications by Gerard Ciołek || Unpublished documents by Gerard Ciołek ||

4. A complete bibliography of publications by Gerard Ciołek

  Abbreviations:
  [status: TMC] A reference that has been checked by T.M. Ciołek against the publication/document in question.
  [status: ZAW] A reference that has been checked by T.M. Ciołek against bibliographical details published in Zachwatowicz & Wejchert (1966b:242-245) above.
  [status: JAN] A reference that has been checked by T.M. Ciołek against bibliographical details published in Jankowska (1981:70-75) above.
  [status: RAC2] A reference that has been checked by T.M. Ciołek against bibliographical details published in Rączka (1984b:205-206) above.
  [status: LBR] A reference that has been checked by T.M. Ciołek against bibliographical details published in Łuczyńska-Bruzda (1989:49-53) above.
  [status: HOL] A reference that has been checked by T.M. Ciołek against the bibliographical details published in Holewiński 1996 (1996:49-50) above.
  [status: xxx] Bibliographical details that are yet to be ascertained.

 1. Ciołek, Gerard. 1938a. Skandynawskie muzea pod otwartym niebem. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury (BHSiH), Rok 6 (1938). nr. 1, ss. 45-56. [13 ilustr,: fotografie, mapy]. [Scandinavian open air museums] [status: ZAW] [status: JAN] [status: RAC2] [status: HOL]

 2. Ciołek, Gerard. 1938b. Zamek w Baranowie - system kruzgankow. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury (BHSiH), Rok 6 (1938). nr. 4, ss. 21. [1 ilustr.] [The Baranow castle - a system of cloisters] [status: ZAW] [status: HOL]

 3. Zelechowska, Krystyna & Gerard Ciołek. 1939. Ze studiow nad załozeniami ogrodówymi Wolynia. Sprawozdanie z badan w roku 1938. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury (BHSiH), Rok 7 (1939). nr. 1, ss. 19-46 [51 ilustr.] [From studies on the garden designs of Volhynia. A report from the research in 1938.] [status: TMC] [status: HOL] [http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1528/02bhsk39_nr1_studiow.pdf ]

 4. Ciołek, Gerard. 1939a. Wystawa ogrodnictwa w Essen (Reichsgartenschau 1938). Arkady, 1939, nr. 5, ss. 228-229 [6 ilustr.] [The 1938 gardens and gardening exhibition in Essen, Germany] [status: TMC]

 5. Ciołek, Gerard. 1939b. Chałupy podcieniowe na Pomorzu. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury (BHSiH), Rok 7 (1939). nr. 2, ss. 169-175 [15 ilustr.] [Pomeranian farmhouses with arcades] [status: ZAW] [status: RAC2] [status: HOL]

 6. Anonim/Ciołek, Gerard [Autorstwo potwierdzone na podstawie notatek G. Ciołka / the authorship confirmed on the basis of G. Ciołek's working notes]. 1944. Polskie ogrody XVII wieku. Krzyztopor, Podhorce, Wysock, Oleszyce, Wilanow, L*ubnice. Warszawa: powielony maszynopis [Wydano anonimowo/An anonymous war-time publication, mimeographed typescript]. 10 str. [6 ilustr.] [Polish gardens of the 17th c.: Krzyztopor, Podhorce, Wysock, Oleszyce, Wilanow, Lubnice] [status: ZAW] [status: HOL]

 7. Ciołek, Gerard. 1946a. [Recenzja ksiazki] Gerhard Bronisch, Walter Ohle, H. Teichmueller. 1938. Kreis Buetow. Stettin. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury (BHSiH), Rok 8 (1946). nr. 1-2, ss. 87-90. [A book review] [status: ZAW]

 8. Ciołek, Gerard. 1946b. Ogrod Lazienkowski. Skarpa Warszawska [subsequently Stolica], 1946, nr. 24, s. 3 [3 ilustr.] [The Lazienki Park] [status: ZAW] [status: JAN] [status: LBR] [status: HOL]

 9. Ciołek, Gerard. 1946c. Budynek z drzewa, ss. 74-83, [28 ilustr.] [in:] Odbudowa wsi w 1946 - Informacje, projekty, wskazowki techniczne. Warszawa: Ministerstwo Odbudowy. ['A timber building', [in:] Rebuilding villages in 1946 - information, designs, technical advice] [status: ZAW] [status: LBR] [status: HOL]

 10. Ciołek, Gerard. 1947a. Ogrod w Wilanowie. Badania i zagadnienia konserwatorskie. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, Rok 9 (1947). nr. 1-2, ss. 86-128 [22 ilustr.] [The Wilanow Park. Research and conservation issues] [status: TMC]

 11. Ciołek, Gerard. 1947b. Podstawy regionalnego planowania wiejskiego. [artykul dyskusyjny/discussion paper] Architektura, Rok 1 (1947). nr 2, ss. 45-51 [36 ilustr.] [The fundamentals of regional planning for the countryside] [status: ZAW] [status: RAC2] [status: HOL]

 12. Ciołek, Gerard. 1947c. Urzadzenia ogniowe i ich wplyw na rozwoj planu chałupy wiejskiej. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury (BHSiH), Rok 9 (1947). nr. 3-4, ss. 369-378 [22 ilustr.] [Fire facilities and their influence on the development of a farmhouse] [status: TMC]

 13. Ciołek, Gerard. 1947d. Dach w polskim budownictwie wiejskim, cz. 1. Polska Sztuka Ludowa, nr. 1-2, ss. 45-49. [Roof in the Polish folk architecture, part 1] [status: ZAW] [status: RAC2]

 14. Ciołek, Gerard. 1947e. Recenzja pracy: "Piotr Zaremba. 1946. Planowanie zieleni i krajobrazu. Zieleń w urbanistyce i komunikacji". Dom, Osiedle, Mieszkanie, Rok 13, 1947, nr. 1-2-3, ss. 40-41 [A book review] [status: ZAW]

 15. Ciołek, Gerard. 1947f. Staropolskie ogrody XVI-XVII wieku. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TWN), Wydział 2, Rok 40 (1947), ss. 58-60. [Polish gardens of the 16th-17th c.] [status: TMC]

 16. Ciołek, Gerard. 1948a. Dach w polskim budownictwie wiejskim, cz. 2. Polska Sztuka Ludowa, nr. 1, ss. 12-19. [Roof in the Polish folk architecture, part 2] [status: ZAW] [status: RAC2]

 17. Ciołek, Gerard. 1948b. Budowa zapory wodnej w Czorsztynie. Ochrona Zabytków, Rok 1 (1948), nr. 3-4, ss. 104-110 [6 ilustr.] Reprinted [in:] Polder nr. 10, September 1998, ss. 32-33. [On construction of the Czorsztyn dam] [status: ZAW] [status: HOL]

 18. Ciołek, Gerard. 1948c. Piekno przyrody i piekno sztuki w planowaniu przestrzennym w Polsce. Ochrona Przyrody, Rok 18 (1948), nr. 3-4, ss. 25-40 [28 ilustr.] [Note: Łuczyńska-Bruzda (1989:50) provides a different publication date, namely "1949" - tmc] [Issues of the beauty of nature and beauty of art in spatial planning in Poland] [status: TMC] [status: ZAW] [status: JAN]

 19. Chmielewski, Jan & Ciołek, Gerard. 1948. Zagadnienia ochrony krajobrazu w budownictwie drogowym, [in:] Pamietnik XXI Zjazdu Państwowej Rady Ochrony Przyrody w Bialowiezy, 1947. 1948. Kraków, ss. 113-136 [15 ilustr., dyskusja ss. 136-137, wnioski ss. 41-42, streszczenie (in English) ss. 163-168. [Note: Jankowska (1981:71) provides different page numbers, namely: "113-146." - tmc] [Issues of the landscape conservation during construction of roads] [status: ZAW] [status: HOL]

 20. Ciołek, Gerard. 1949a?. Podstawy regionalnego planowania wsi. Wieś, Rok 4 (1949?). nr. 43/124, s. 3. [The principles of regional planning in design of villages] [status: RAC2]

 21. Ciołek, Gerard. 1949b. Recenzja pracy "S. Rodkiewicz - Szerokość pasow drogowych." Chronmy Przyrode Ojczysta. 1949, Instytut Ochrony Przyrody. Kraków, ?? str. [A publication review of S. Rodkiewicz - the with of communication arteries] [status: xxx]

 22. Ciołek, Gerard. 1949c. Polskie ogrody w okresie klasycyzmu. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TWN), Rok 42 (1949), ss. ??-??. [Polish gardens of the classicist period] [status: JAN]

 23. Chrabelski, Kazimierz & Gerard Ciołek. 1949. Uwagi o potrzebie i metodzie odbudowy zabytkowych ogrodów. Ochrona Zabytków, Rok 2 (1949), nr. 1, ss. 15-19 [10 ilustr.] [Observations on the need for and methods of reconstruction of historic gardens] [status: TMC]

 24. Ciołek, Gerard & Kazimierz Wejchert. 1949. Konserwacja zespołow architektonicznych i krajobrazowych. Architektura, Rok 3 (1949), nr. 9-10, ss. 247-256 [29 ilustr.] [Conservation of architectural and landscape complexes] [status: ZAW] [status: JAN] [status: LBR] [status: HOL]

 25. Ciołek, Gerard. 1950a. Inwentarz topograficzny - powiat piotrkowski, woj. Łódz (plany wsi i ogrodów). [in:] Zabytki Sztuki w Polsce - Inwentarz topograficzny. Tom 4. Warszawa, ss. 22, 30-31. [A topographic inventory - Piotrkow powiat, Łódz voivodeship (plans of villages and parks)] [status: ZAW] [status: HOL]

 26. Ciołek, Gerard. 1950b. Ogrody zabytkowe. Ziemia, Rok 4 (1950), nr. 5-6, ss. 92-95 [7 ilustr.] [Historic gardens] [status: TMC]

 27. Ciołek, Gerard. 1950c. Ogrod w Rogalinie. Ochrona Zabytków, Rok 3 (1950), nr. 2-4, ss. 147-152 [5 ilustr.] [Note: Ciołek (1954:298) and Ciołek (1978:267) provide a different issue number, namely: "Ochrona Zabytków, 1950, nr. 2-3.", Zachwatowicz & Wejchert (1966b:243) provide different issue and page numbers, namely "nr. 2-3, s. 147" - tmc] [The Rogalin Park] [status: ZAW] [status: JAN] [status: HOL]

 28. Ciołek, Gerard. 1950d. Planowanie obszarow zabytkowych w miastach. Skrypt Ministerstwa Bud. Miast i Osiedli. Warszawa 1950. 25 str. [3 ilustr.] [Planning for areas with urban historic heritage] [status: LBR]

 29. Ciołek, Gerard. 1951a. Ogród Prezydium Rady Ministrow w Warszawie. Architektura, Rok 5 (1951), nr. 9, ss. 302-303 [5 ilustr.] [Note: Łuczyńska-Bruzda (1989:50) provides a different publication date, namely "1959" - tmc] - tmc] [The Park at the Ministers' Council palace in Warsaw] [status: ZAW] [status: JAN] [status: HOL]

 30. Ciołek, Gerard. 1951b. Zasady planowania terenow zabytkowych, ss. XVII-1-15 [in:] Planowanie miast [The town planning], Tom 2, Warszawa. [Note: Łuczyńska-Bruzda (1989:50] gives a different year of publication, namely "1950" - tmc] [Pinciples of planning for heritage areas] [status: ZAW]

 31. Ciołek, Gerard & Stanisław Łoza. 1951. Polscy architekci i planiści ogrodów. Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury (IUA), Rok 1 (1951), nr. 3, ss. 15-45 [30 ilustr.]. Warszawa. [Polish architects and park designers] [status: TMC]

 32. Ciołek, Gerard & Stanisław Łoza. 1952. Polscy architekci i planiści ogrodów. Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury (IUA), Rok 2 (1952), nr. 4, ss. 21-35. [28 ilustr.] Warszawa. [Polish architects and park designers] [status: TMC]

 33. Ciołek, Gerard. 1952a. Wpływ środowiska geograficznego na formy osadnictwa i budownictwa wiejskiego w Polsce. Lud Tom 39 (1952), ss. 228-252 [26 ilustr.] [The impact of geographical environment on forms of settlements and rural architecture in Poland] [status: TMC]

 34. Ciołek, Gerard. 1952b. Sztuka ogrodówa, cz. 1 (1450-1650), ss. 118-121, 187-190, [in:] Starzynski, Juliusz (ed.). 1952. Sztuka polska czasow nowozytnych [The Polish Art of the Early Modern Period]. Warszawa: Państwowy Instytut Sztuki oraz Stowarzyszenie Historykow Sztuki i Kultury Materialnej. [Note: Zachwatowicz & Wejchert (1966b:243) give an evidently erroneous date of publication, namely "1962". Note: Holewiński (1996:49) gives a different title, namely "Sztuka ogrodów." - tmc] [The art of gardens, part 1 (1450-1650)] [status: ZAW]

 35. Ciołek, Gerard. 1952c. Budownictwo drewniane, cz. 1 (1450-1650), ss. 42-44, 186-187, [in:] Starzynski, Juliusz (ed.). 1952. Sztuka polska czasów nowozytnych [The Polish Art of the Early Modern Period]: praca zbiorowa. Cz. 1, 1450-1650. Warszawa: Państwowy Instytut Sztuki oraz Stowarzyszenie Historykow Sztuki i Kultury Materialnej.  [Timber architecture, part 1 (1450-1650)] [status: ZAW]

 36. Ciołek, Gerard. 1952d. Zagadnienia ochrony budownictwa ludowego. Ochrona Zabytków, Rok 5 (1952), nr. 4, ss. 217-228 [18 ilustr.] [Note: Łuczyńska-Bruzda (1989:51) gives a different year of publication, namely "1953" - tmc] [The conservation issues of the folk architecture] [status: TMC]

 37. Ciołek, Gerard, Stanisław Łoza and Witold Plapis. 1953. Polscy architekci i planiści ogrodów. Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury (IUA), Rok 3 (1953), nr. 2, ss. 37-52, [25 ilustr.]. Warszawa. [Polish architects and park designers] [status: TMC]

 38. Ciołek, Gerard. 1953a. Polskie ogrody renesansowe XVI wieku. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, Rok 15 (1953). nr. 3-4, ss. 56-67 [20 ilustr.] [Note: Jankowska (1981:71) provides a simplified title of the paper, namely: "Polskie ogrody renesansowe." Note: Holewiński (1996:49) does not list this publication at all - tmc] [Polish renaissance gardens of the 16th c.] [status: ZAW] [status: HOL]

 39. Ciołek, Gerard. 1953b. Budownictwo drewniane (średniowieczne), ss. 167-168, [in:] Gwidon Chmarzyński (ed.). 1953. Sztuka polska czasow średniowiecznych (950-1450) [The Polish Art of the Medieval Period] [950-1450]. Warszawa 1953. [Timber architecture (medieval)] [status: xxx]

 40. Ciołek, Gerard. 1953c. Sztuka ogrodówa (średniowieczna), ss. 168-172, [in:] Gwidon Chmarzyński (ed.). 1953. Sztuka polska czasow średniowiecznych (950-1450) [The Polish Art of the Medieval Period] [950-1450]. Warszawa 1953. [The art of gardens (medieval)] [status: xxx]

 41. Ciołek, Gerard & Adolf Ciborowski. 1953. Problemy urbanistyczne odbudowy zespołow zabytkowych. Miasto, nr. 7, ss. 8-16 [15 ilustr.] [Note: Jankowska (1981:71) provides a different name for the co-author, namely: "Ciborowski, J." - tmc] [Town-planning issues of the reconstruction of the complexes of historic monuments] [status: ZAW] [status: JAN]

 42. Ciołek, Gerard. 1954a. Ogrody polskie. T. 1, Przemiany tresci i formy. Warszawa: Budownictwo i Architektura, str. 315. [fotogr., 443 ilustr., 4,182 egzemplarze/copies.] A simultaneous German language edition "Gaerten in Poland", Warszawa: Budownictwo i Architektura 1954, 2nd edition 1978, Warszawa: Arkady, revised and extended by Janusz Bogdanowski. [10,220 exemplarze/copies, Gardens of Poland. Tom 1, Transformations of form and content, completd in Dec 1978] [status: TMC]

 43. Ciołek, Gerard. 1954b. Ogrody Lublina z XIX wieku. Ochrona Zabytków, Rok 7 (1954), nr. 4, ss. 263-270 [8 ilustr.] [Note: Zachwatowicz & Wejchert (1966b:243) provide an erroneous title, namely "Ogrody Lublina w XI wieku". Łuczyńska-Bruzda (1989:51) provide an erroneous title, namely "Ogrody Lublina w (a replacement of "z" with "w") XIX wieku" - tmc]. [The parks of Lublin in the 19th c.] [status: TMC]

 44. Ciołek, Gerard. 1954c. Teatry ogrodówe XVII i XVIII w. Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury (IUA), Rok 4 (1954), nr. 2, ss. 9-13, Warszawa. [8 ilustr.] [Note: Jankowska (1981:72) provides different page numbers, namely: "nr. 2, ss. 1-13." - tmc] [Park theatres of 17th-18th c.] [status: ZAW] [status: HOL]

 45. Ciołek, Gerard. 1954d. Zagadnienia ogrodów zabytkowych. Miasto, 1954, nr. 6, 7 str. [10 ilustr.] [Problems and issues of historic parks] [status: RAC2] [status: HOL]

 46. Anonim/Ciołek, Gerard [Autorstwo potwierdzone na podstawie notatek G. Ciołka / the authorship confirmed on the basis of G. Ciołek's working notes]. 1954e. Pomniki polskiej sztuki ogrodowej. Miasto, 1954, nr. 6(44), ss. 31-33. [? ilustr.] Note: Holewiński (1996:49) does not list this publication at all - tmc] [The monuments of Polish garden design] [status: ZAW] [status: RAC2] [status: HOL]

 47. Ciołek, Gerard. 1955a. Sztuka ogrodówa, cz. 2 (1650-1764), ss. 46-55, [in:] Tomkiewicz, Władysław (ed.). 1955. Sztuka polska czasów nowozytnych : praca zbiorowa. Cz. 2, Okres 1650-1764 [The Polish Art of the Early Modern Period], Łódz. [The art of gardens, part 2 (1650-1764)] [status: TMC]

 48. Ciołek, Gerard. 1955b. Zarys historii kompozycji ogrodowej w Polsce. Materiały do projektowania. nr. 4. Łódz-Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 207 str. [185 illustr.] [An outline of the history of garden and park design in Poland] [status: JAN]

 49. Ciołek, Gerard and Marian Morelowski. 1955. Budownictwo drewniane, cz. 2 (1650-1764), ss. 42-45, [in:] Tomkiewicz, Władysław (ed.). 1955. Sztuka polska czasów nowozytnych : praca zbiorowa. Cz. 2, Okres 1650-1764 [The Polish Art of the Early Modern Period]. Łódz 1955. [Timber architecture, part 2 (1650-1764)] [status: TMC]

 50. Lisowski Henryk, and Ciołek, Gerard. 1956. Zieleń Warszawy [Parks and gardens of Warsaw]. Warszawa: Sport i Turystyka, 239 str. [An album of photographs by H. Lisowski, text and references by G. Ciołek, ss. 227-239.] [status: ZAW]

 51. Ciołek, Gerard. 1957a. Katedra Planowania Przestrzennego - Sprawozdanie z inventaryzacji pomiarowej zabytków architektury, urbanistyki i budownictwa ludowego w roku 1956. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 2(1) (1957), ss. 75-76 [2 ilustr.] [Department of Regional Planning - report from the 1956 program of inventarization and measurement of monuments of architecture, town-planning and folk architecture] [status: TMC] [status: ZAW]

 52. Ciołek, Gerard. 1957b. Ogrod w Nieborowie. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 2(2) (1957), ss. 103-126 [48 ilustr.] [The Nieborow Park] [status: TMC]

 53. Ciołek, Gerard. 1957c. Z Prac Zakladu Planowania Terenow Zielonych Politechniki Krakowskiej za okres 1953-1956. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 2(2) (1957), ss. 168-172 [11 ilustr.] [From the 1953-1956 work of the Kraków Technical University's Department of Planning of Nature Areas] [status: TMC] [status: JAN] [status: HOL]

 54. Ciołek, Gerard. 1958a. Rozdz 1. Zarys historii i przeglad zabytków ciesielstwa polskiego [109 illustr.], ss. 5-68. [in:] Franciszek Kopkowicz [przy wspołpr. i pod red. Gerarda Ciołka i Tadeusza Malinowskiego], 1958. Ciesielstwo polskie [The Polish carpentry]. Warszawa: Arkady. Reprinted 2009, Warszawa: Arkady. [Chapter 1. An outline of history and survey of monuments of Polish carpentry] [status: ZAW] [status: RAC2]

 55. Ciołek, Gerard. 1958b. Rozdz. 8. Typy i formy dachów w budownictwie drewnianym [32 illustr.], ss. 209-276. [in:] Franciszek Kopkowicz [przy wspołpr. i pod red. Gerarda Ciołka i Tadeusza Malinowskiego], 1958. Ciesielstwo polskie [The Polish carpentry]. Warszawa: Arkady. Reprinted 2009, Warszawa: Arkady. [Chapter 8. Types and forms of roofs in timber houses] [status: ZAW] [status: RAC2] [status: HOL]

 56. Ciołek, Gerard. 1958c. Rozdz. 13. Zdobnictwo ciesielskie [42 illustr.], ss. 241-355. [in:] Franciszek Kopkowicz [przy wspołpr. i pod red. Gerarda Ciołka i Tadeusza Malinowskiego], 1958. Ciesielstwo polskie [The Polish carpentry]. Warszawa: Arkady. [Reprinted 2009, Warszawa: Arkady] [Chapter 13. Decorative carpentry] [status: ZAW] [status: RAC2] [status: HOL]

 57. Ciołek, Gerard. 1958d. Rozdz. 14. Zagadnienia konserwatorskie [28 illustr.], ss. 357-375. [in:] Franciszek Kopkowicz [przy wspołpr. i pod red. Gerarda Ciołka i Tadeusza Malinowskiego], 1958. Ciesielstwo polskie [The Polish carpentry]. Warszawa: Arkady. [Reprinted 2009, Warszawa: Arkady] [Chapter 14. The conservation issues] [status: ZAW] [status: RAC2] [status: HOL]

 58. Ciołek, Gerard. 1959. Ateny [monografia miasta]. [in:] Encyclopedia Współczesna, nr. 11 (35), Warszawa, ss. 485-490 [6 ilustr.] [Athens, Greece - a monograph of the city] [status: ZAW] [status: HOL]

 59. Ciołek, Gerard. 1960. Plan Ujazdowa z 1606 roku. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 5 (1960), ss. 550-552 [1 illustr.], and [in:] Rocznik Warszawski Tom 2 (1961) ss. 314-322 [1 illustr.]. [The plan of Ujazdów castle and park from the 1606] [status: TMC] [status: ZAW] [status: HOL]

 60. Ciołek, Gerard. 1962a. Z zagadnien estetyki krajobrazu. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 7 (2) (4) (1962), ss. 293-301 [15 ilustr.] [Issues of the aesthetics of the landscape] [status: ZAW] [status: RAC2] [status: HOL]

 61. Ciołek, Gerard. 1962b. Odbudowa ogrodu [w Wilanowie]. Ochrona Zabytków, Rok 15 (1962), nr. 3, ss. 86-106 [20 ilustr.] [Restoration of the Wilanów Park] [status: TMC]

 62. Ciołek, Gerard. 1962c. Nieznany plan Puław. 5 str. [3 ilustr.] [in:] Lorentz, Stanisław (ed.). 1962. Puławy. Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarzad Muzeow i Ochrony Zabytków. Warszawa: Arkady. [The unknown plan of the Puławy Park] [status: xxx]

 63. Ciołek, Gerard. 1962-1969. Aleja, Altana, Angielski styl ogrodówy, Architektura ogrodówa, Barokowy ogrod, Basztan, Bazantaria, Belweder, Bindaz, Boskiet, Budowla ogrodówa, Chinski styl ogrodówy, Sztuka ogrodówa i inne hasla (w sumie 76 hasel). [in:] Wielka Encyclopedia Powszechna PWN, Tom 1-12, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa. [Some of the 13 entries among the series of 76 entries that have been published during the period 1962-1969.] [status: TMC] [status: ZAW]

 64. Ciołek, Gerard. 1963a. Rozdz 7. Walory krajobrazowe Polski, ss. 43-64 [29 ilustr.] [in:] Lange, Borys and Jerzy Mokrzyński. 1963. Urzadzenia Turystyczne [Tourist facilities]. Warszawa: Arkady. [Chapter 7. The landscape assets of Poland] [status: ZAW] [status: HOL]

 65. Ciołek, Gerard. 1963b. Rozdz. 10. Urzadzenia turystyczne a problemy ochrony krajobrazu, ss. ??-?? [33 ilustr.] [in:] Lange, Borys and Jerzy Mokrzyński. 1963. Urzadzenia Turystyczne [Tourist facilities]. Warszawa: Arkady. [Chapter 10. Tourist facilities and the issues of landscape conservation] [status: ZAW] [status: HOL]

 66. Ciołek, Gerard & Zygmunt Novák. 1963. Przyrodnicze i techniczne podstawy ksztaltowania i ochrony krajobrazu. Kraków. ?? str. [Note: Jankowska (1981:72) provides a different date of publication of the book, namely: "1961-1963." - tmc] [Natural and technical bases the landscape forming and conservation] [status: JAN]

 67. Ciołek, Gerard. 1964. Zarys ochrony i ksztaltowania krajobrazu. Warszawa: Arkady, 55 str. [32 ilustr.] [Note: Jankowska (1981:72) provides an erroneous date of publication of the book, namely: "1974" - tmc] [An outline of principles of landscape formation and conservation] [status: ZAW] [status: HOL]

 68. Ciołek, Gerard. 1965a. Przyroda, osadnictwo i wczesne miasta, Tom 1: ss. 11-17. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Nature, settlements and early cities, before 966] [status: TMC]

 69. Ciołek, Gerard. 1965b. Sztuka ogrodówa, Tom 1: ss. 60-63. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [The art of gardens, 966-1240] [status: TMC]

 70. Ciołek, Gerard. 1965c. Sztuka ogrodówa, Tom 1: ss. 209-216. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [The art of gardens, 1240-1520] [status: TMC]

 71. Ciołek, Gerard. 1965d. Sztuka ogrodówa, Tom 2: ss. 32-42. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [The art of gardens, 1500-1630] [status: TMC]

 72. Ciołek, Gerard. 1965e. Budownictwo drewniane, Tom 2: ss. 153-157. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Timber buildings, 1500-1630] [status: TMC]

 73. Ciołek, Gerard. 1965f. Sztuka ogrodówa, Tom 2: ss. 296-312. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [The art of gardens, 1630-1710] [status: TMC]

 74. Ciołek, Gerard. 1965g. Budownictwo drewniane, Tom 2: ss. 378-389. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Timber buildings, 1600-1760] [status: TMC]

 75. Ciołek, Gerard. 1965h. Sztuka ogrodówa, Tom 3: ss. 31-40. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [The art of gardens, 1760-1830] [status: TMC]

 76. Ciołek, Gerard. 1965i. Sztuka ogrodówa, Tom 3: ss. 171-176. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [The art of gardens, 1830-1890] [status: TMC]

 77. Ciołek, Gerard. 1965j. Sztuka ogrodówa [The art of gardens, 1890-1960], Tom 3: ss. 287-291. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [status: TMC]

 78. Ciołek, Gerard. 1965k. Budownictwo drewniane, Tom 3: ss. 319-321. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Timber buildings, 1890-1960] [status: TMC]

 79. Ciołek, Gerard & Tadeusz Dobrowolski. 1965a. Budownictwo, Tom 1: ss. 18-25. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Buildings, before 966] [status: TMC]

 80. Ciołek, Gerard & Tadeusz Dobrowolski. 1965b. Urbanistyka i ksztalty wsi, Tom 1: ss. 52-59. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Town-planning and form of villages, 966-1240] [status: TMC]

 81. Ciołek, Gerard & Tadeusz Dobrowolski. 1965c. Budownictwo drewniane, Tom 1: ss. 97-99. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Timber buildings, 966-1240] [status: TMC]

 82. Ciołek, Gerard & Tadeusz Dobrowolski. 1965d. Budownictwo drewniane, Tom 1: ss. 283-290. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Timber buildings, 1240-1520] [status: TMC]

 83. Ciołek, Gerard & Tadeusz Dobrowolski. 1965e. Budownictwo drewniane, Tom 3: ss. 78-80. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Timber buildings, 1760-1830] [status: TMC]

 84. Tołwinski Tadeusz & Gerard Ciołek. 1965a. Urbanistyka, Tom 1: ss. 200-209. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Town-planning, 1240-1520] [status: TMC]

 85. Tołwinski Tadeusz & Gerard Ciołek. 1965b. Urbanistyka, Tom 2: ss. 21-31. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Town-planning, 1500-1630] [status: TMC]

 86. Tołwinski Tadeusz & Gerard Ciołek. 1965c. Urbanistyka, Tom 2: ss. 289-295. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Town-planning, 1600-1760] [status: TMC]

 87. Tołwinski Tadeusz & Gerard Ciołek. 1965d. Urbanistyka, Tom 3: ss. 23-30. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Town-planning, 1760-1830] [status: TMC]

 88. Tołwinski Tadeusz & Gerard Ciołek. 1965e. Urbanistyka, Tom 3: ss. 165-170. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Town-planning, 1830-1890] [status: TMC]

 89. Tołwinski Tadeusz & Gerard Ciołek.1965f. Urbanistyka, Tom 3: ss. 280-286. [in:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Town-planning, 1890-1960] [status: TMC]

 90. Ciołek, Gerard. 1965l. Wilanow Anno 1964. [Krótki, bogato ilustrowany artyku#322; nt. parku w Wilanowie]. Poland Illustrated Magazine, nr. 1 (123), January 1965, Warszawa: Polonia Publishing House, ?? str. [A short, amply illustrated article about the Wilanow park.] [status: TMC]

 91. Ciołek, Gerard. 1965m. Obiekty i urzadzenia techniczne [Buildings, structures and technical facilities], ss. 568-589. [in:]. Władysław Szafer (ed.). 1965. Ochrona przyrody i jej zasobów. Tom/Vol 1: Problemy i metody. [Conservation of nature and natural resources, vol. 1, Issues and methods]. Polska Akademia Nauk, Zaklad Ochrony Przyrody. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [status: ZAW]

 92. Ciołek, Gerard. 1965n. Planowanie przestrzenne a krajobraz [Regional planning and the landscape], ss. 599-604. [in:]. Władysław Szafer (ed.). 1965. Ochrona przyrody i jej zasobów. Tom/Vol 1: Problemy i metody. [Conservation of nature and natural resources, vol. 1, Issues and methods]. Polska Akademia Nauk, Zaklad Ochrony Przyrody. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [status: ZAW]

 93. Ciołek, Gerard. 1965o. Zabytki kultury i sztuki [Cultural and artistic heritage], ss. 590-598. [in:]. Ochrona przyrody i jej zasobów. Tom/Vol 1: Problemy i metody. [Conservation of nature and natural resources, vol. 1, Issues and methods]. Władysław Szafer (ed.). 1965. Ochrona przyrody i jej zasobów. Tom/Vol 1: Problemy i metody. [Conservation of nature and natural resources, vol. 1, Issues and methods]. Polska Akademia Nauk, Zaklad Ochrony Przyrody. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [status: ZAW]

 94. Ciołek, Gerard, Andrzej Liczbiński, Stanisław Miłoszewski. 1965. Z dziejów kartografii ogrodów [From the history of cartography of gardens]; rys., fot. i pomiary S. Miłoszewskiego; 136 str/pages. [photographs, plans], Tom/Vol 3 [in:]. Witold Plapis (ed). 1965-1969. Rejestr ogrodów polskich [A register of Polish gardens], Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [status: xxx]

 95. Posthumous publications

 96. Ciołek, Gerard. 1968. Ochrona i konserwacja zabytkowych ogrodów i parkow, ss. ??-?? [in:] Wojciech Kalinowski & Andrzej Ryszkiewicz (eds.). 1968. Materiały do zagadnień muzealnictwa i konserwatorstwa polskiego w latach 1944-1963 [Materials for the question of Polish museology and conservation 1944-1963]. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B, Tom 23. Warszawa. ?? str. [Protection and conservation of historical gardens and parks] [status: HOL] [status: TMC]

 97. Ciołek, Gerard i Plapis, Witold. 1968. Materiały do słownika tworców ogrodów polskich. Warszawa: Państwowe Wydawawnictwo Naukowe, 137 str. [Materials for the Lexicon of Designers of Polish Gardens] [status: JAN]

 98. Ciołek, Gerard. 1969. [Ok. 120 hasel i 100 ilustr. dotyczace sztuki ogrodowej] [in:] Kozakiewicz, Stefan (red.). Słownik terminologiczny sztuk pięknych, [in:] A Dictionary of the Fine Arts Terminology]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Several entries dealing with the art of garden design] [status: xxx]

 99. Ciołek, Gerard [& Janusz Bogdanowski]. 1978. Ogrody polskie. Revised edition of the 1954 publication under the same title. Updated and expanded by Prof. Janusz Bogdanowski]. Warszawa: Arkady, 296 str. [fotogr., plany]. [Gardens of Poland] [status: TMC]

 100. Ciołek, Gerard. 1984. Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 2 tomy. 210 str. (Tom 1) & 246 str. (Tom 2) ["Regionalism in Polish folk architecture". 1944. Doctoral dissertation completed in Warsaw, March 1944. Drawings, plans, maps]. [status: TMC]


|| Biography of Gerard Ciołek || Publications about Gerard Ciołek || Reviews of the 1954 book "Ogrody Polskie" || Newspapers on Gerard Ciołek's work ||
|| Publications by Gerard Ciołek || Unpublished documents by Gerard Ciołek ||

5. Known unpublished scholarly documents by Gerard Ciołek (in chronological order)

  Abbreviations:
  [status: TMC] A reference that has been checked by T.M. Ciołek against the publication/document in question.
  [status: xxx] Bibliographical details yet to be ascertained.

 1. Ciołek, Gerard. n.d.a. Rejestr ogródow wojewodztwa lubelskiego. Maszynopis [an unpublished typescript], ?? str., Kept by the Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. Possibly the same manuscript as the Ciołek, Gerard (1948e) below. [status: JAN]

 2. Ciołek, Gerard. n.d.b. Najstarszy plan rezydencji pułaskiej. Maszynopis [an unpublished typescript], ?? str., A part of the "Puławy" section of the Teki Ciołka/Ciołek Files at the ODZ Archiwum, Warszawa. [status: JAN]

 3. Ciołek, Gerard. 1934. Neoklasycyzm w Niemczech. Praca seminaryjna na Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej, Politechnika Warszawska. Warszawa, ?? str. [Neoclassicism in Germany]. A Seminar paper at the Dept of Modern Art History [status: xxx]

 4. Ciołek, Gerard. 1945a. Tłumaczenie Gustava Adolfa Platz - Zasady kompozycji architektonicznej, Maszynopis [an unpublished typescript], ?? str. [A translation of a work by Gustav Adolf Platz] [is it Platz's "Die Baukunst der neuesten Zeit, 1927"? - tmc] [status: xxx]

 5. Ciołek, Gerard. 1945b. Tłumaczenie Gustava Adolfa Platz - Elementy tworzenia stylu, Maszynopis [an unpublished typescript], ?? str. [A translation of a work by Gustav Adolf Platz] [is it Platz's "Die Baukunst der neuesten Zeit, 1927"? - tmc] [status: xxx]

 6. Ciołek, Gerard. 1948e. Inwentarz ogrodów zabytkowych wojewodztwa lubelskiego. Oprac. na zlec. Reg. Dyr. Plan. Przestrz. w Lublinie. Warszawa/Kraków. Maszynopis [an unpublished typescript], 60 str. + mapa. [The inventory of historical gardens of Lublin voivodeship] [status: xxx]. Possibly the same manuscript as the Ciołek, Gerard (n.d.a) above.

 7. Ciołek, Gerard. 1951c. "Słownik terminologiczny sztuk plastycznych. Zeszyt dyskusyjny" [The Lexicon of Fine Art Terminology. A discussion paper], Warszawa. [status: JAN]
  [Najprawdopodobniej jest to szereg haseł dotyczących sztuki ogrodowej, przygotowanych dla, lecz nie wykorzystanych przez/Most likely, several entries dealing with design of gardens, prepared for but not used [in:] Lorentz, Stanislaw (red). 1951. "Słownik historyczny sztuk plastycznych. Zeszyt dyskusyjny wydany z okazji obrad pierwszego Kongresu Nauki Polskiej". Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy PIW. [The Historical Lexicon of Fine Art. A discussion paper published on the occasion of the first Congress of Polish Science and Learning]

 8. Ciołek, Gerard. 1952. Ogrod w Nieborowie. Warszawa. Maszynopis [an unpublished typescript], ?? str. [The Nieborow Park]. Most likely it is the first draft of the article published under the same title as Ciolek 1957b [status: xxx]

 9. Ciołek, Gerard. 1953d. Recenzja pracy "Feliks Markowski - Budownictowo Kaszubskie". Zlecenie PAN. Maszynopis [an unpublished typescript], ?? str. [A publication review] [status: xxx]

 10. Ciołek, Gerard. 1953e. Recenzja pracy "Stanisław Zareba - Organizacja muzeów skansenowskich". Zlecenie PAN. Maszynopis [an unpublished typescript], ?? str. [A publication review] [status: xxx]

 11. Ciołek, Gerard. 1953f. Woda i urządzenia wodne w kompozycji ogrodowej. Maszynopis, ?? str. [An unpublished typescript: Water and hydraulic devices in design of gardens] [status: xxx]

 12. Ciołek, Gerard. 1953g. Studia do kompleksu zapór wodnych na Dunajcu z punktu widzenia ochrony zabytków i krajobrazu (teksty opisowe, mapy, fotografie i fotomontaze). Maszynopis [An unpublished typescript], ?? str. Archiwum tajne Min. Kult. i Sztuki oraz Min. Energetyki 1953. ?? str. [Studies on the complex of dams on Dunajec river in the light of protection of cultural heritage and the landscape] [status: xxx]

 13. Ciołek, Gerard. 1954e. "Uwagi do studium historyczno-urbanistycznego Mińska (Zagadnienia ogrodówe)." [in:] Lutostańska, Alicja. 1954. Mińsk Mazowiecki. Studium historyczno-urbanistyczne do planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Warszawa 1954. Maszynopis w Ośrodku Dokumentacji Zabytkow w Warszawie.
  [G. Ciolek's work is cited on pp. 278-279 in: Grzybkowski, Andrzej & Henryk Siuder. 1987. Palac w Mińsku Mazowieckim (Sendomierzu). Rocznik Mazowiecki, t. 9 (1987), 263-279. Mazowieckie Towarzystwo Naukowe. ISSN: 0080-3529 http://mazowsze.hist.pl/17/Rocznik_Mazowiecki/381/1987/12988/
  A. Lutostańska's work is cited in: Żelazowska, Małgorzata. 2002. Charakterystyka problematyki konserwatorskiej centrum miasta Mińska Mazowieckiego. Rocznik Mińsko Mazowiecki, t. 9 (2002), 5-17. Towarzystwo Przyjaciól Mińska Mazowieckiego. ISSN: 1232-633X http://mazowsze.hist.pl/19/Rocznik_Mińsko_Mazowiecki/450/2002/15651/ [status: xxx]

 14. Ciołek, Gerard. niedatowany [1955d?] [najprawdopodobniej rok 1955/undated, most likely 1955 - tmc]. Uwagi do programu pracy p.t. "Słownik architektow i planistow ogrodów w Polsce. Warszawa/Kraków. Maszynopis [An unpublished typescript - Comments re. the plan of work on a dictionary of garden architects and planners in Poland], 2 str. [status: TMC]

 15. Ciołek, Gerard. 1958e. Opis projektu szkicowego osrodka turystycznego w Kamiennym Potoku kolo Sopotu. Warszawa 31 lipca 1958. Maszynopis [An unpublished typescript], 4 str. [A description of a draft project for a tourist center in Kamienny Potok, n. Sopot] [status: TMC]

 16. Ciołek, Gerard. 1958f. Ogrody zabytkowe wojewodztwa krakowskiego. Katalog topograficzny ok. 450 pozycji. Zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Warszawa/Kraków. Maszynopis, ?? str. [An unpublished typescript - Historical gardens of Kraków voivodeship. Topographic catalog with ca. 450 items] [status: xxx]

 17. Ciołek, Gerard. 1962. "Dziennik z podrózy do ZSSR 1962/A travelogue of a journey to USSR 1962." 55 A4 pages (16,386 words). A typed transcription by Anna Kalina-Gagnelid, NID, Warszawa of 194 handwritten pages in a G.C's notebook. The travelogue covers a 5 week period (13 May 1962-23 Jun 1962) of travels to Russia, Armenia, Georgia and Ukraine. The itinerary was as follows: Moskwa - 13-19 May (7 days); Leningrad 20-26 May (7 days); Erywan 27-31 May (5 days); Tbilisi 1-4 Jun (4 days); Suchumi 5-7 Jun (3 days); Rica 7-8 Jun (2 days); Gagra 8-9 Jun (2 days); Soczi 9-10 Jun (2 days); Jalta 12-14 Jun (3 days); Bakczyseraj - Simferopol - Odessa - 15 Jun (1 day); Odessa 16-18 Jun (3 days); Kijów 20-22 Jun (3 days); Human 22 Jun (1 day); Lwów 23 Jun (0.5 day); Przemysl 23 Jun (0.5 day). The document forms a part of the "Teki Ciolka/The Ciolek Files, NID, Warszawa. [status: TMC]

 

Please advise T. Matthew Ciołek tmciolek@ciolek.com about other relevant publications, as well as missing/erroneous bibliographical details.


|| Biography of Gerard Ciołek || Publications about Gerard Ciołek || Reviews of the 1954 book "Ogrody Polskie" || Newspapers on Gerard Ciołek's work ||
|| Publications by Gerard Ciołek || Unpublished documents by Gerard Ciołek ||

the end

Site Meter
visitors to www.ciolek.com since 08 May 1997.

Maintainer: Dr T. Matthew Ciołek tmciolek@ciolek.com

Copyright (c) 2012-present by T. Matthew Ciołek. This Web page may be linked to any other Web pages. Contents may not be altered.

URL http://www.ciolek.com/PEOPLE/ciolek-ga-bibliography.html

[See also: Aboriginal Studies || Asia Search Engines || Buddhist Studies || Ciołek - Research Papers || Global Timeline ||
|| Information Quality || Tibetan Studies || Trade Routes || Zen Buddhism
]