Ciolek, T. Matthew. 2018-present. A list of AK officers imprisoned Oct 1944 - Jan 1945 in Bergen-Belsen Zweiglager/branch of the Stammlager stalag XI-B Fallingbostel, Germany. Canberra: www.ciolek.com - Asia Pacific Research Online.
http://www.ciolek.com/PEOPLE/AK-officers-1944-1945-in-Bergen-Belsen-branch-of-stalag-XI-B-Fallingbostel.html

A draft list of AK officers imprisoned Oct 1944 - Jan 1945 in Bergen-Belsen branch of Stalag XI-B Fallingbostel, Germany

[Page created: 1 Mar 2018. Page last updated: 16 Sep 2021.]

Edited by: Dr T. Matthew Ciolek


Próba rejestru numerów jenieckich danych oficerom AK w pazdzierniku-listopadzie 1944 w męskich i żeńskich sekcjach podobozu Bergen-Belsen, Stalag XI-B Fallingbostel

Google
 
Web ciolek.com
 1. Mężczyzni oficerowie AK więzieni w podobozie Bergen Belsen od pazdziernika 1944 do stycznia 1945 /

Known male AK officers imprisoned Oct 1944 - Jan 1945 in Bergen-Belsen Zweiglager/branch of the Stammlager stalag XI-B Fallingbostel, Germany
(in numerical order of their registration in the camp)

 

ERRATUM & ACKNOWLEDGEMENTS:

Schemat:
opozowy nr jeniecki, ranga, nazwisko oraz imię, pseudonim, zródło wzmianki o danej osobie w kontekście podobozu B-B, uwagi, nr jeniecki, uwagi, biogram MPW (Muzeum Powstania Warszawskiego). Numer 9999 oznacza brak danych.

 * O.1164 płk. Karol Ziemski "Wachnowski" [836] - nr. jeniecki wg. MPW: 1164, 
od kwietnia 1945 r. więzień obozu koncentracyjnego KL Neuengamme (= 1 miesiąc w KL), w maju 1945 przebywał w Oflagu X C Lübeck. 
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/karol-ziemski,698.html * O.1165 ppłk. Stanisław Weber "Chirurg" [836] - nr. jeniecki wg. MPW: 1165
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/stanislaw-weber,47857.html * O.1166 płk. Stanisław Klepacz "Jesion" [864, s.122-123] nr. jeniecki wg. MPW: 1166
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/stanislaw-klepacz,21178.html * O.1169 ks. prob. Jan Wojciechowski "Korab" [967] (OW AK) (Muz. Powst. Waw. nie podaje danych o obozach) nr. jeniecki wg. MPW: 1169
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/jan-wojciechowski,49425.html * O.1170 ppłk. Tadeusz Marszałek "Salicki" "Senior" [836, s.29] (Polska Armia Ludowa, pózniej OW AK) - nr. jeniecki wg. MPW: 1170
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/tadeusz-marszalek,30064.html * O.1172 mjr. Tadeusz Dołęga-Kamieński "Badacz" [836] - nr. jeniecki wg. MPW: 1172
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/tadeusz-dolega-kamienski,8429.html * O.1176 mjr. Henryk Trojańczyk "Miecz" [700] - nr. jeniecki wg. MPW: 1176
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/henryk-trojanczyk,46378.html * O.1181 mjr. Jerzy Szabłowski "Kozłowski" [Muz. Pow. War] (służba weterynaryjna, Muz. Powst. Waw. nie podaje danych o obozach) - nr. jeniecki wg. MPW: 1181
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/jerzy-szablowski,43351.html  * O.1186 kpt. Włodzimierz Nieścierowicz "Robert" [242, s.43] nr. jeniecki wg. MPW: 1186 (Muz. Powst. Waw. nie podaje danych o obozach.)
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/wlodzimierz-niescierowicz,53550.html * O.1187 por. Eugeniusz Przybysz "Kulwieć" - nr. jeniecki wg. MPW: 1187 -
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/eugeniusz-przybysz,36394.html * O.1188 kpt. Alfred Pokultinis "Fon" [864,s.122-123] nr. jeniecki wg. MPW: 1188 (nie wiadomo czy w B-B)
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/alfred-pokultinis,35459.html * O.1191 kpt. Władysław Sieroszewski "Sabała" [836] (WSS, Muz. Powst. Waw. nie podaje danych o obozach) nr. jeniecki wg. MPW: 1191
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/wladyslaw-sieroszewski,40075.html * O.1192 kpt. Antoni Nowak-Przygodzki "Opel" [700,s.111] [1216,s.153-155] (adwokat, (?) WSS, Muz. Powst. Waw. nie podaje danych o obozach) nr. jeniecki wg. MPW: 1192
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/antoni-nowak-przygodzki,53927.html & https://docplayer.pl/60183496-Harcerski-slownik-biograficzny.html * O.1200 por. Władysław Słomiński "Barycz" [836] (Muz. Powst. Waw. nie podaje danych o obozach) nr. jeniecki wg. MPW: 1200
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/wladyslaw-slominski,40928.html * O.1201 kpt. Józef Przenny "Chwacki" "Apollo" [700, s.110] nr. jeniecki wg. MPW: 1201
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/jozef-pszenny,36503.html * O.1221 płk. Edward Pfeiffer "Radwan" [836] - nr. jeniecki wg. MPW: 1221
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/edward-pfeiffer,34172.html * O.1223 por. Gerard Ciołek "Biała" [836] (Muz. Powst. Waw. nie podaje danych o obozach) nr. jeniecki wg. MPW: 1223
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/gerard-ciolek,6518.html * O.1224 por. Kazimierz Wejchert "Kit" [836]- nr. jeniecki wg. MPW: 1224
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/kazimierz-wejchert,47897.html * O.1226 ppor. Tadeusz Andrzejak "Bąk" [836] - nr. jeniecki wg. MPW: 1226
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/tadeusz-andrzejak,1218.html * O.1231 por. Ludwik Kołakowski "Kościesza" [836] (WWS, Wojskowy Sąd Specjalny, Muz. Powst. Waw. nie podaje danych o obozach) nr. jeniecki wg. MPW: 1231
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/ludwik-kolakowski,21860.html * O.1234 mjr. Kazimierz Larys - nr. jeniecki wg. MPW: 1234
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/kazimierz-larys,26542.html * O.1238 ppor. Stefan Dunin-Borkowski "Wilk" [836] - nr. jeniecki wg. MPW: 1238
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/stefan-dunin-borkowski,9086.html * O.1243 kpt. Eugeniusz Ihnatowicz-Suszyński "Kamiński" [864,s.122-123] (Muz. Powst. Waw. nie podaje danych o obozach) nr. jeniecki wg. MPW: 1243
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/eugeniusz-ihnatowicz-suszynski,12026.html * O.1244 ppor. Stefan Kubecki "Stefan" [836] (żandarmeria, kwatermistrzostwo, Muz. Powst. Waw. nie podaje danych o obozach) nr. jeniecki wg. MPW: 1244
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/stefan-kubecki,25144.html * O.1251 ppor. Lech Piątkowski "Żar" [836] - nr. jeniecki wg. MPW: 1251
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/lech-piatkowski,34276.html * O.1261 ppor. Julian Fedorowicz "Minerał" [836] - nr. jeniecki wg. MPW: 1261
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/julian-fedorowicz,9848.html * O.1262 ppor. Józef Downar-Zapolski "Dębiec" [836] (kwatermistrzostwo) - nr. jeniecki wg. MPW: 1262
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/jozef-downar-zapolski,8659.html * O.1263 ppor. Wojciech Kalinowski "Kalinowski" (kwatermistrzostwo) (Muz. Powst. Waw. nie podaje danych o obozach) nr. jeniecki wg. MPW: 1263
- https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/wojciech-kalinowski,19573.html * O.1268 por. Paweł Mystkowski "Skarbek" [836] (kwatermistrzostwo) - nr. jeniecki wg. MPW: 1268
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/pawel-mystkowski,55252.html * O.1270 kapr. podch. Henryk Rostkowski "Dąb" - nr. jeniecki wg. MPW: 1270
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/henryk-rostkowski,37973.html * O.1273 ppor. Stanisław Broniewski "Orsza" (Naczelnik Szarych Szeregów, przełożony R. Białousa) - nr. jeniecki wg. MPW: 1273
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/stanislaw-broniewski,4490.html * O.1291 kpt. Władysław Uszycki "Przemysław" [136] (dr medycyny, Muz. Powst. Waw. nie podaje danych o obozach) nr. jeniecki wg. MPW: 1291
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/wladyslaw-uszycki,47073.html  * O.1318 ppor. Witold Strachalski "Krzysztof" "Orawski" [242,s.41] (Muz. Powst. Waw. nie podaje danych o obozach.) nr. jeniecki wg. MPW: 1318
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/witold-strachalski,42696.html * O.1329 ppor. Tadeusz Fijewski "Kostek" [864,s.122-123] nr. jeniecki wg. MPW: 1329 (nie wiadomo czy był w B-B)
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/tadeusz-fijewski,10022.html * O.1359 lub 0.1259 ppor. Jerzy Kozłowski [1216,s.115-116] "Jurwiś" nr. jeniecki wg. MPW: 1359
- https://docplayer.pl/60183496-Harcerski-slownik-biograficzny.html & #1259 https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/jerzy-kozlowski,23930.html * O.1384 mjr. Stanisław Błaszczak "Róg" [864,s.122-123] nr. jeniecki wg. MPW: 1384
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/stanislaw-blaszczak,810.html * O.1385 rtm. Bolesław Mowiński "Gończ" [888] (Muz. Powst. Waw. nie podaje danych o obozach) nr. jeniecki wg. MPW: 1385
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/boleslaw-mowinski,32160.html * O.1387 mjr. Walerian Pączek "Germen" [864,s.122-123] (kapelan, Muz. Powst. Waw. nie posiada danych o obozach) nr. jeniecki wg. MPW: 1387
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/walerian-paczek,33888.html * O.1391 kpt. Ryszard Białous "Jerzy" [702] - nr. jeniecki wg. MPW: 1391 (nr legitymacji AK 00240)
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/ryszard-bialous,797.html * O.1394 rtm. Jan DobraczyŃski "Eugeniusz" [836] [700, s.95] - nr. jeniecki wg. MPW: 1394
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/jan-dobraczynski,8217.html * O.1396 por. Wiesław Chrzanowski "Wiesław" [864, s.122-123] (fotograf powstania) nr. jeniecki wg. MPW: 1396
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/wieslaw-chrzanowski,6089.html * O.1397 ppor. Henry Ożarek "Henio" [864, s.122-123] nr. jeniecki wg. MPW: 1397
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/henryk-ozarek,33026.html * O.1421 ppor. Wojciech Rzymowski „Rawicz” [67], nr. jeniecki wg. MPW: 1421 https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/wojciech-rzymowski,39004.html * O.1429 por. Michał Busłowicz "Bociek" "Janusz" [860] (próba ucieczki, zabity grudz. 1944) nr. jeniecki wg. MPW: 1429
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/michal-buslowicz,5209.html * O.1432 por. Stefan Szempliński "Stefan" [864, s.122-123] nr. jeniecki wg. MPW: 1432
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/stefan-szemplinski,43904.html * O.1433 ppor. Jarosław Naleszkiewicz "Jarosław" [864, s.122-123] (Muz. Powst. Waw. nie podaje danych o obozach) nr. jeniecki wg. MPW: 1433
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/jaroslaw-naleszkiewicz,53133.html * O.1434 por. Jerzy Lawenty "Jerzy" [864, s.122-123] nr. jeniecki wg. MPW: 1434
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/jerzy-lewenty,27272.html * O.1435 por. Kazimierz Wiese "Łąka, Bogdan" [864, s.122-123] (Muz. Powst. Waw. nie podaje danych o obozach) nr. jeniecki wg. MPW: 1435
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/kazimierz-wiese,48430.html * O.1436 por. Tadeusz Lawiński "Ludwik" [864, s.122-123] nr. jeniecki wg. MPW: 1436 (Muz. Powst. Waw. nie posiada danych o obozach)
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/tadeusz-lawinski,26703.html * O.1441 ppor. Jerzy Siwiec "Jur" [864, s.122-123] nr. jeniecki wg. MPW: 1441 (Muz. Powst. Waw. nie posiada danych o obozach)
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/jerzy-siwiec,40323.html * O.1444 ppor. Zygmunt Ulm "Szybki" [864, s.122-123] (cichociemny) nr. jeniecki wg. MPW: 1444
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/zygmunt-ulm,46918.html * O.1450 por. Bolesław Nasiorowski "Edmund" "Janusz" [860] (uciekinier, zabity grudz. 1944) nr. jeniecki wg. MPW: 1450 - nie ma biogramu w MPW * O.1453 kpt. Zbigniew Rubach-Polubiński "Admirał" [876] nr. jeniecki wg. MPW: 1453 (Muz. Powst. Waw. nie posiada danych o obozach)
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/zbigniew-rubach-polubinski,38224.html * O.1461 ppor. Stefan Mączyński "Szczepcio" [864, s.122-123] nr. jeniecki wg. MPW: 1461
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/stefan-maczynski,30579.html * 9999 por. Jerzy Kamiński "Ścibor" [836] - nr jeniecki-nieznany
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/jerzy-kaminski,19902.html * 9999 por. Władysław Terlecki "Metody" [836] - nr jeniecki-nieznany
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/wladyslaw-terlecki,45841.html * 9999 kpt. Bolesław Kontrym "Biały", "Bielski", "Cichocki", "Żmudzin" [836][869](cichociemny) nr jeniecki-nieznany
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/boleslaw-kontrym,825.html * O.1464 NN - hipotetyczny ostatni oficer z pierwszej 300 osobowej grupy płk. "Wachnowskiego" 

2. Mężczyni oficerowie AK więzieniw stalagu w Fallingbostel od pazdziernika 1944 do ?? 1945


Known male AK officers imprisoned Oct 1944 - ?? 1945 in Stalag XI-B Fallingbostel, Germany
(in numerical order of their registration in the camp) Próba rejestru numerów jenieckich danych oficerom AK w pazdzierniku-listopadzie 1944 w męskich sekcjach stalagu Fallingbostel.
Schemat:
nr jeniecki, ranga, nazwisko oraz imię, pseudonim, zródło wzmianki o danej osobie w kontekście stalagu Fallingbostel, uwagi, nr jeniecki, uwagi, biogram MPW (Muzeum Powstania Warszawskiego).
Numer 9999 oznacza brak danych.
 * O.1614 ppor. Kordzik, Stanislaw (syn).„Mazur”, „Kujawiak” [35,s.40] nr. jeniecki wg. MPW: 1614 
- https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/stanislaw-kordzik,22526.html * O.1636 mjr. Kordzik, Mieczysław (ojciec), „Bogucki” [35,s.40] nr. jeniecki wg. MPW: 1636
- https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/mieczyslaw-kordzik,22525.html

3. Kobiety oficerowie AK więzione w podobozie w Bergen Belsen od pazdziernika 1944 do ?? 1945


Known female AK officers imprisoned Oct 1944 - Jan 1945 in Bergen-Belsen Zweiglager/branch of the Stammlager stalag XI-B Fallingbostel, Germany
(in numerical order of their registration in the camp) Próba rejestru numerów jenieckich danych oficerom AK w pazdzierniku-listopadzie 1944 w męskich i żeńskich sekcjach podobozu Bergen-Belsen.
Schemat:
nr jeniecki, ranga, nazwisko oraz imię, pseudonim, zródło wzmianki o danej osobie w kontekście podobozu B-B, uwagi, nr jeniecki, uwagi, biogram MPW (Muzeum Powstania Warszawskiego).
Numer 9999 oznacza brak danych.

 * O.1687 ppor. Jadwiga Protasewicz "Jadwiga" [969,s.356] nr. jeniecki wg. MPW: 1687 (Muz. Powst. Waw. nie podaje danych o obozach) 
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/jadwiga-protasewicz,36106.html * O.1737 ppor. Elżbieta Gross "Ela" [242] nr. jeniecki wg. MPW: 1737
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/elzbieta-gross,15574.html * O.1744 mjr. Maria Szymkiewicz "Rysia" [876] nr. jeniecki wg. MPW: 1744 (Muz. Powst. Waw. nie podaje danych o obozach)
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/maria-szymkiewicz,44939.html * O.1763 por. Stefania Aluchna "Czajka", "Ala" [876] nr. jeniecki wg. MPW: 1763 (Muz. Powst. Waw. nie podaje danych o obozach)
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/stefania-aluchna,1141.html  * 9999 Maria Irena Mileska "Jaga" [242, s.42] nr jeniecki-nieznany, stąd symboliczny nr 9999.
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/maria-mileska,31403.html * 0.140057 plut. Barbara Fijewska "Puk" [602] jak na stalag w B. Belsen, nr. jeniecki wg. MPW: 140057 jest nietypowo wysokim numerem
- http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/barbara-fijewska,10019.html 

3. References

[35] Kopf, Stanisław. 2003. Powstańcy w obozach jenieckich. Warszawskie Termopile 1944-1945. Warszawa: Fundacja „Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945”.

[67] ppor. Wojciech Rzymowski ps. „Rawicz”, ur. 1926, zolnierz AK, powstaniec 1944, walczyl na Woli i Starym miescie, przeszedl kanalami do Srodmiescia, byly jeniec wojenny podobozu Bergen-Belsen, i najprawdopodobniej uczestnik marszow ewakuacyjnych z Grosborn do Sandbostel i Lubeki - https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/wojciech-stanislaw-rzymowski,3056.html (dostep: 02.2014).

[136] GC-G-milit-19450512. Legitymacja b. jenca wojennego/ex-Prisoner of War ID Card #68114 and #128/CO/44. Po polsku i angielsku. Wydana 12 maja 1945 Gerardowi Antoniemu Ciolkowi przez Polskie Sily Zbrojne/Polish Armed Forces. Badania lekarskie 07 maja 1945 przez wojskowego lekarza. Dokument wydany i podpisany 12 maja 1945 przez Oficera Kontaktowego/Contact Officer. Dokument w OGOLNYM archiwum Rodziny Ciolkow, Melbourne, Australia.

[242] Ostrowska, Elzbieta. 2003. Z tajemnic powstanczej Warszawy: Kanaly - lacznosc dowodzenia i ewakuacji na trasach poludniowych. Warszawa: Wydawnictwo ASKON.

[602] Leon Jerzy Schiller de Schildenfeld – (1) http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/68745,druk.html (dostep: 01.2016); (1) Baltycki Teatr Dramatyczny. 1985. Leon Schiller - Gody Weselne. s. 1-15 http://www.e-teatr.pl/pl/programy/2013_12/55203/gody_weselne__baltycki_teatr_koszalin_1985.pdf (inf. zamrozona).

[700] Trojanczyk, Henryk. 2012. Henryk Trojanczyk - Wspomnienia Szefa Wywiadu Okregu Warszawskiego Armii Krajowej. Wstep i opracowanie Mariusz Olczak. Seria: Archiwum Czynu Niepodleglosciowego. Warszawa: Agencja Wydawnicza Egros.

[702] Akta Ryszarda Białousa. Zespół (zbiór) nr. 2324. Sygnatura nr. 4. Archiwum Akt Nowych AAN, Warszawa.

[836] Puchała-Mystkowski, Aleksander Ryszard. 1996. [niezatytulowany] List do Wydawnictwa "ARS-Print", ul. Marszalkowska 66/6A, 00-545 Warszawa [tj. do wydawcy planowanej Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego, 6 tomów - tmc]. List datowany 25 maja 1996. Zawiera szczegolowa relacje A.R. P-M oparta na powojennych wspomnieniach por. Pawla Mystkowskiego, ps. "Skarbek" AK nt. jego dzialalnosci w okresie okupacji 1939-1944, Powstania Warszawskiego oraz w obozach jenieckich 1944-1945. Maszynopis 41 stron -http://www.krzysztofkopec.pl/dokumenty/ relacja_ratowanie_eksponatow_muzeum_numizmatycznego_w_czasie_wojny.pdf (inf. zamrozona).

[860] Stalag XI B, Filia Bergen-Belsen (XI C 311) - Dolna Saksonia - Nedersachsen (materialy oparte na pracy naukowej K. Liedke 2004, vide [861]) - http://www.polskienekropolie.de/doku.php?id=pl:bergenbelsen (dostep: 02.2017).

[864] Chrzanowski, Waclaw. 2012. Fotografie powstancze i obozowe. Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego

[869] Nauczyciel jez. angielskiego w podobozie Bergen-Belsen, "Teacher" [836, s.21,31] - Prawdopodobnie jest to (?) "Boleslaw Kontrym, ps. Zmudzin, Bialy, Bielski, Cichocki (1898 - 1953) – oficer Policji Panstwowej w II Rzeczypospolitej, major WP, cichociemny, zolnierz AK. [...] Po kapitulacji przebywal w obozach jenieckich Lamsdorf (Lambinowice k. Opola), Fallingbostel, Bergen-Belsen, Gross-Born i Sandbostel, skad zbiegl w koncu kwietnia 1945 r. i walczyl w skladzie 1. Dywizji Pancernej pod dowodztwem gen. Stanislawa Maczka." - Uzasadnienie do Projektu Uchwaly Rady Miasta Poznania w sprawie nadania nazw ulicom do PU - 810_09uzasadnienie.doc http://bip.poznan.pl/bip/attachments.html?id=62728&co=show&parent=30690&instance=1097 (dostep: 02.2017). Muzeum Powst. Warszawskiego nie posiada inf. o nr jenieckim mjr. Kontrym [tmc].

[876] Obwody Okregu Warszawskiego Armii Krajowej, Komenda Okregu Warszawskiego AK, http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/obwody_AK.htm (dostep: 03.2017).

[888] Lukasz Wolak. 2016. Blog o polskich uchodzcach w Niemczech - Kompanie pomocnicze przy Armii Brytyjskiej - http://uchodzcywniemczech.pl/kompanie-pomocnicze-przy-armii-brytyjskiej/ (dostep: 03.2017).

[967] Kol. 21 Polska Administracja na terenie anglo-saskiej okupacji w Niemczech 1945-1947 (1955). 241, Stara Sygn. SK_36_1, Wykaz Oficerow AK bylych jencow obozu XI B w Fallingbostel Bergen-Belsen pozostalych w Sandbostel, uwolnionych przez wojska angielskie dn. 29.4.1945. Studium Polski Podziemnej SPP/ Polish Underground Movement Study Trust PUMST, London, UK.

[969] Wielka Ilustrowana Encyclopedia Powstania Warszawskiego. 2004. Tom 6. Wykaz uczestnikow-zolnierzy Powstania Warszawskiego Kr-Z [„Z” z kropka]. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona: Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945”.

[1216] Harcerski Słownik Biograficzny, tom II pod redakcją J. Wojtyczy. Muzeum Harcerstwa: Warszawa 2008

 

Please advise T. Matthew Ciołek tmciolek@ciolek.com about other (not listed here) imprisoned officers, men and women, as well as about any missing/erroneous details.

 the end

Site Meter
visitors to www.ciolek.com since 08 May 1997.

Maintainer: Dr T. Matthew Ciołek tmciolek@ciolek.com

Copyright (c) 2012-present by T. Matthew Ciołek. This Web page may be linked to any other Web pages. Contents may not be altered.

URL http://www.ciolek.com/PEOPLE/ciolek-ga-bibliography.html

[See also: Aboriginal Studies || Asia Search Engines || Buddhist Studies || Ciołek - Research Papers || Global Timeline ||
|| Information Quality || Tibetan Studies || Trade Routes || Zen Buddhism
]